Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék

Apáczai Csere János Kar

Nemzetközi Tanulmányok Kommunikáció Tanszék

Tanszékvezető:

Ablonczyné Prof. Dr. Mihályka Lívia

Beosztás:

Egyetemi tanár

Elérhetőség:

Telefon: (96)/516-732

E-mail: ablne@sze.hu

Honlap: http://ntk.sze.hu

Kutatási profil:

A kutatások fő iránya: alkalmazott nyelvtudomány

-          Interkulturális és kultúraközi kommunikáció

-          Szakmai - szervezeti kommunikáció

-          Gazdasági terminológia

Alkalmazott módszerek / Speciális eszközök:

Kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek:

-          Empirikus vizsgálatok (kérdőíves felmérések)

-          Empirikus vizsgálatok (mélyinterjúk)

-          Szakirodalom kutatása

Szolgáltatások:

-          Tanulmányok, elemzések, ajánlások készítése

Referenciák:

 

Kutatási pályázatok:

1. OPTICOM (Optimisation of Inter-Cultural Communication & Collaboration) 2009-2011

Jelleg: Creating the Future. Ausztria-Magyarország Határon átnyúló Együttműködési program

Cél: Az osztrák-magyar határmenti régiók gazdasági együttműködésének javítása

Háttér: A projektrégióban 20.000-30.000 vállalkozás, továbbá számos közintézmény vesz részt a kooperációs folyamatokban. A gazdasági együttműködés folyamán számos kihívással szembesülnek a felek, amelyek között nem elhanyagolhatók a kulturális különbségek okozta problémák.  Innovatív kooperációs- és kommunikációs technológiák alkalmazása révén, az interkulturális szempontok figyelembevétele mellett a határon átnyúló üzleti kapcsolatok optimalizálhatóak, és így az össz-régió versenyképessége növelhető.

Tanszék által végzett feladatok:

-          Háttérkutatás a célterületekről. Útmutató készítése a célterületek történelmi, gazdasági, kulturális, politikai jellemzőivel

-          A célterületek kulturális jellemzőivel kapcsolatos eddigi kutatások áttekintése,. mennyiségi és minőségi adatok a célterületek kulturális és kommunikációs jellemzőiről (kérdőíves felmérés, interjúk)

-          Az eredmények tudományos igényű elemzése, feldolgozása

Időtartam: 2009-2011

Projektpartnerek: Internationalisierungscenter Steiermark (Austria); Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara; Vas Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány; Wirtschafstförderungsinstitut (WIFI) der Wirtschaftskammer Österreich, Vienna

2. Szakmai, szervezeti és nemzeti kultúrák dialógusa 2006-2009

Jelleg: SZE Belső Kutatási Főirány

Cél: Kultúraközi és a szervezeti kommunikáció közötti kapcsolat feltárása

Tanszék által végzett feladatok:

-          Háttérkutatás az interkulturális dialógus, a kultúra és a gazdaság kapcsolata témakörében

-          Kérdőíves felmérések/strukturált mélyinterjúk cégeknél,. a felmérések a nyelvhasználat, az interkulturális kompetencia és a szakmai készségek szerepét vizsgálják

-          Kutatási eredmények integrálása a szakmai, szervezeti és nemzeti kultúrákkal, illetve kommunikációval kapcsolatos tantárgyak programjaiba (interkulturális kommunikáció, menedzser kommunikáció, üzleti tárgyalások, stb.)

-          Közös kutatási projektben való részvétel a hasonló profilú, hazai felsőoktatási intézményekkel (Gazdasági és Vállalati Kommunikáció Intézményközi Szellemi Műhely)

Eredmények:

-          Oktatás: megújult tantárgyprogramok az alapképzésben, illetve oktatási segédlet az Interkulturális menedzser kommunikáció mesterképzési kurzushoz

-          Hazai és külföldi tanulmányok, cikkek: 2007: 13; 2008:15; 2009: 20

-          Hazai konferencia-előadások:2007: 4; 2008: 6; 2009: 12

-          Külföldi konferencia-előadások: 2007: 2; 2008: 4; 2009: 5

-          Új típusú kapcsolatok több külföldi egyetemmel (pl. közös tanulmánykötet a linzi Johannes Kepler Egyetemmel)

-          Kutatási kapcsolatok kiszélesítése

-          A kutatás harmadik évében az eredmények disszeminációja révén nemzetközi kutatási projektbe kaptunk meghívást (OPTICOM - Optimisation of Inter-Cultural Communication & Collaboration).

Időtartam: 2006-2009

Kulcsszavak:

interkulturális-, kultúraközi-, szakmai-szervezeti kommunikáció, gazdasági terminológia, lexikológiai és lexikográfiai kutatások