Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Glavanits Judit

Beosztás:

Egyetemi docens

Elérhetőség:

Telefon: (96)/503-478

E-mail: gjudit@sze.hu

Honlap: http://nkmt.sze.hu

Kutatási profil:

-          Az erőszak és a beavatkozás tilalma a nemzetközi jogban

-          Az emberi jogok nemzetközi védelme

-          Az Egyesült Nemzetek Szervezetének reformja

-          Az állam nemzetközi jogi felelőssége

-          Kárfelelősség a nemzetközi környezetvédelmi jogban

-          Az állampolgárság nemzetközi jogi aspektusai

-          Államutódlás a nemzetközi jogban

-          A nemzetközi bíráskodás kérdései

-          Rule of Law a nemzetközi jogban

-          A nukleáris károkért való felelősség

-          A nukleáris leszerelés

-          Az EU közös kereskedelempolitikája

-          Az információs társadalom joga, ennek közösségi jogi aspektusai

-          Nemzetközi szerzői jog különös tekintettel az EU idevonatkozó szabályozására

-          Az Európai Unió anyagi jogi kérdései

-          Kockázati tőkebefektetések gyakorlata

-          Az Európai Unió jogalanyisága

-          Az uniós polgárság nemzetközi jogi vonatkozásai

Kulcsszavak:

nemzetközi jog, emberi jog, nemzetközi környezetvédelmi jog, állampolgárság nemzetközi jogi aspektusai, államutódlás, nemzetközi bíráskodás, nukleáris károkért való felelősség, nukleáris leszerelés, EU közös kereskedelempolitikája, információs társadalom joga