OTDK Zárófogadás

                                                                        

2013. április 26-án a Műszaki Tudományi Szekció eredményhirdetésével lezárult a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia egy hónapot felölelő programsorozata. Összesen 16 szekcióban mérték össze a tudásukat a hallgatók szerte az országból. 

A Széchenyi István Egytem 9 szekcióban 111 hallgató 99 pályamunkával képviseltette magát, közülük 44 hallgató és 37 pályamunka ért el helyezést. Az eredményes részvételt és a szép teljesítményt hosszas előkészítő munkálat előzte meg, a hallgatók számos tudományos és módszertani képzésen, illetve csapatépítő programon vehettek részt, továbbá a Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács előkészítette a részvétel finanszírozási hátterét. A Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett NTP-OTDKR-12-P-088 program keretében a Széchenyi István Egyetem nagyösszegű vissza nem térítendő támogatáshoz jutott a nevezéssel és részvétellel kapcsolatos költségek fedezésére, így a résztvevő hallgatók terheit az Egyetem állta. 

A kollégák és a hallgatók kitartó és eredményes erőfeszítéseinek jutalmául az Egyetem vezetősége, valamint a Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács nagyszabású OTDK Zárófogadást rendezett, amelyen vendégül látták a résztvevő hallgatókat és konzulenseiket, az OTDK-n zsűrizést vállaló Kollégákat, a TMDT tagokat és minden, a szervezésben részt vállaló kollégát és hallgatót. 

Az ünnepségen beszédet mondott Prof. Dr. Rechnitzer János általános és tudományos rektorhelyettes, valamint Konczosné Dr. Szombathelyi Márta, a Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács elnöke. Mindketten méltatták a remekül hellt álló hallgatók teljesítményét, valamint szervezeti egységenként kiosztásra kerültek a legeredményesebb konzulenseknek szóló oklevelek. Elért helyezésük elismeréseként a helyezett hallgatók is díszoklevélben részesültek. Elnök Asszony beszámolt a következő félévekre vonatkozó nagyszabású tervekről, amelyek segítségével még hatékonyabb hallgatói tehetséggondozási rendszer kiépítését kívánja megkezdeni a TMDT a Széchenyi István Egyetemen. A munkához kérte mind a kollégák, mind a hallgatók támogatását és együttműködését.