Öveges József PhD Ösztöndíj

Kiíró: GE Hungary
Jelentkezési határidő: 2013. április 15. (H)

A GE Hungary Kft. célja, hogy ösztöndíjjal támogassa és orientálja a hallgatókat a GE Healthcare divízió számára különösen fontosnak ítélt szakterületek tanulmányozására, az adott tudományterületeken kiegészítő ismeretek szerzésére, magasabb szintű mérnöki és tudományos tevékenység folytatására, a vállalat innovációs tevékenységébe történő bekapcsolódásra.

Pályázati feltételek
Az "Öveges József" PhD ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik

  • 2013 tavaszán képzésük utolsó évét végzik informatikus, programtervező matematikus, fizikus, szoftvermérnök, villamosmérnök, orvosbiológiai mérnök, gépészmérnök vagy műszaki menedzser szakon;
  • az állami PhD ösztöndíj elnyerésének feltételeit kielégítik;
  • vállalják, hogy a kiírt GE tématerületek valamelyikét választják PhD kutatásuk tárgyaként, melyen vállalati témavezető koordinálásával dolgoznak, nyaranta 1 hónap technológiai tréningen vesznek részt a GE Hungary Kft-nél, s a PhD dolgozatukat a választott GE témában készítik;
  • a választott projekttémában munkaterv javaslatot készítenek és mellékelik pályázati adatlapjukhoz
  • kommunikációs szintű angol nyelvismerettel rendelkeznek.

Az ösztöndíj
A GE Hungary Kft. 3 év hosszúságú ösztöndíj programot hirdet meg, melyre sikeres felvétel esetén az ösztöndíj összege:havi nettó 150.000 Ft.

További információ: 

Teljes pályázati felhívás >>
Pályázati adatlap >>
Projekt témák >>