Pályázat kiállítási installáció megtervezésére

Pályázati felhívás

Kedves Kolléga!

A Tudásmenedzsment Központ pályázatot hirdet az „Egyetemi Tudásmenedzsment Központ létrehozása, valamint a regionális szintű tudáshasznosulást és tudástranszfert segítő szervezeti fejlesztések a Széchenyi István Egyetemen”, TÁMOP 4.2.1-08/1/2008-0005 azonosító számú projekt keretén belül

kiállítási installáció megtervezésére
a 2011. ápr. 15-én megrendezésre kerülő 2. Regionális Innovációs és Találmányi Vásáron

 

A kiállítás helyszíne: az új egyetemi aula

Az installáció tervének az alábbi paraméterekre kell tekintettel lenni:

  • összesen 200 m2 stand kialakítására van szükség a kiállításon, kb. 30-35 különféle szakterülethez tartozó innovációt, terméket kifejlesztett vállalkozás, szervezet számára. A standok mérete a bérlők igényei alapján 4-18 m2 között váltakozik;
  • a kiállítótérhez egyedi, ötletes kiállítási installáció, nem feltétlenül pavilon-rendszer kerüljön kialakításra;
  • az installáció könnyen bővíthető és könnyen megvalósítható legyen;
  • a standok kialakításánál fontos szempont, hogy az ott elhelyezett innovatív alkotások, termékek, prototípusok jól megvilágíthatók legyenek, legyen áramvételi lehetőség, és elhelyezhető legyen egy asztal, 2-4 szék, illetve lehetőség legyen A/1-es méretű plakát elhelyezésére ;
  • az installáció lehetőleg olcsó, újrahasznosítható anyagokból valósuljon meg;
  • az installáció megépítési és anyagköltsége ne haladja meg az 500 eFt-ot;
  • egy-két nap alatt megépíthető legyen a helyszínen, az egyetem új aulájában.

A pályázatnak tartalmazni kell a fenti szempontokat figyelembe vevő, mininum egy látványtervet és az installáció megvalósítására vonatkozó tervet.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. február 15.

A pályázatok benyújtásának helye: Tudásmenedzsment Központ Innovációs Iroda (K3 ép. fszt.)

A fenti szempontoknak megfelelő és a szakmai zsűri szerint a leginnovatívabbnak ítélt installáció
bruttó 300 eFt díjazásban részesül, ami személyi költségként kerül kifizetésre.

A díjazottnak vállalni kell az installáció megépítését vagy megépíttetését a kiállítás időpontjára, aminek a költségét (500 eFt-ot) a rendezvény szervezői biztosítják. Nem a díjazottnak kell biztosítani a standokhoz tartozó székeket, asztalt, illetve áramvételi lehetőséget.

 

Győr, 2011. január 10.

Dr. Dőry Tibor
Tudásmenedzsment Központ