Pályázati felhívás_iparjogvédelem

Az iparjogvédelem alapjainak megismerésére, az egyetemi hallgatók tudásszintjének fokozására a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pályázaton elnyerhető egyedi hallgatói ösztöndíjat létesít a Széchenyi István Egyetem végzős hallgatói részére.

Az ösztöndíj célja, hogy a szakdolgozatot/diplomamunkát készítő hallgatók alapfokú ismereteket szerezzenek a szellemi tulajdonvédelemről és azt munkájuk során alkalmazzák.

 

Az ösztöndíj összege: 100.000.-/fő.

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:

- a hallgató vállalja, hogy részt vesz a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által szervezett 20 órás iparjogvédelmi tanfolyamon (előadások időpontja: 2012. március 6., 13., 20., 27., 10 – 14 óra között, helyszín: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 1054 Budapest, Garibaldi u.2.). Amennyiben a hallgató részt vett minimum 20 órás iparjogvédelmi képzésben (ezt az Egyetemnek igazolnia kell), nem szükséges a tanfolyamon megjelennie.

 

- a hallgató a szakdolgozatához/diplomamunkájához kapcsolódó, legalább 8 – 10 oldalas dolgozatban megvizsgálja az adott témakör iparjogvédelmi hátterét, azaz a szabadalmi, a használati mintaoltalmi, a védjegy, valamint a formatervezési mintaoltalmi dokumentumok alapján feltárja a választott forma, téma ismert megoldásait, ennek tükrében a szabad felhasználás, illetve a jogszerzés lehetőségét hazai és nemzetközi vonatkozásban. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala konzulens közreműködését biztosítja;

 

- a hallgató a szakdolgozatát/diplomamunkáját sikeresen védi meg.

 

A pályázat beadásának határideje:

2012. február 24. (2012. júniusában záróvizsgázó hallgatók részére)

2012. szeptember 28. (2012. decemberében/2013. januárjában záróvizsgázó hallgatók részére)

 

A pályázat tartalma:

- témaválasztás (a szakdolgozat/diplomamunka címe, rövid vázlata);

- rövid életrajz;

- tanulmányi eredmény utolsó két félévben;

- egyetemi konzulens véleménye.

 

A pályázatokat Dőry Tibornak, a Széchenyi István Egyetem Tudásmenedzsment Központ igazgatójának kell benyújtani, valamint itt lehet további információt kérni a pályázattal kapcsolatban (e-mail: doryti@sze.hu).

 

A szakdolgozat/diplomamunka beadásának határideje, módja:

2012. június 29. (2012. júniusában záróvizsgázó hallgatók részére)

2013. január 31. (2012. decemberében/2013. januárjában záróvizsgázó hallgatók részére)

A szakdolgozatot/diplomamunkát az iparjogvédelmi résszel együtt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kijelölt konzulensnek kell benyújtani egy példányban (papírhordozón bekötve vagy DVD-n; minden esetben tartalmaznia kell az azonosításhoz szükséges adatokat: a pályázó neve, a szakdolgozat/diplomamunka címe, a felsőoktatási intézmény megnevezése, évszám), aki véleményezi a szakdolgozat/diplomamunka iparjogvédelmi részét.

 

Minden esetben maximum egyoldalas angol nyelvű kivonatot kell tartalmazzon a szakdolgozat/diplomamunka.

 

 

A pályázat összegét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az Egyetem bankszámlájára utalja át, így az ösztöndíjat a hallgatók részére az Egyetem fizeti ki.

 

 

 

Budapest, 2011-11-03.