Polgári jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

Polgári jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Levayné Dr. Fazekas Judit

Beosztás:

Egyetemi tanár

Elérhetőség:

Telefon: (96)/503-470

E-mail: fazekas.judit@sze.hu

Honlap: http://ppet.sze.hu

Kutatási profil:

-          Polgári jog, általános rész, személyi jog, dologi jog, tulajdoni rendszer, öröklési jog, emberi jogok

-          Kötelmi jog, a szerződés érvénytelensége, szerződésszegés, angolszász jog

-          Magyar és európai polgári eljárásjog, európai fizetésképtelenségi jog

-          Szellemi alkotások joga, szerzői jog, iparjogvédelem

-          Családjog, orvosi jog

-          Fogyasztóvédelmi jog, kártérítési felelősségtan

Kulcsszavak:

állam- és jogtudomány, polgári jog, polgári eljárásjog, személyi jog, dologi jog, tulajdoni rendszer, emberi jogok, szellemi alkotások joga, szerzői jog, iparjogvédelem, kötelmi jog