Posztdoktori Kutatási Főirányok 2009

Név

Titulus

Intézet

Téma

Dr. Pere Balázs egyetemi docens JÁGIVI Nemlineáris mérnöki mechanikai problémák megoldása végeselem módszerrel
Dr. Horváth Balázs egyetemi docens BGI Tömegközlekedési rendszerek tervezése és értékelése
Dr. Dusek Tamás egyetemi docens KGK A regionális gazdaságfejlődés és gazdaságfejlesztés elméleti, módszertani és gyakorlati kérdései
Dr. Kovács Gábor egyetemi adjunktus KGK A helyi önkormányzatok lokális forrás-bevonási potenciálja