Publikációs Nívódíj Pályázat 2013

Az Egyetem Szenátusának Sz/72-73/1995-96. számú határozata, valamint a Széchenyi István Egyetem Középtávú Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiája (elfogadva 2010. november 3.) szerint a rektor díjazni kívánja az oktatók/kutatók kiemelkedő publikációs tevékenységét a normatív kutatásfinanszírozási keret terhére.

Jutalomban részesülhet az előző tanévben (2012. szeptember 1.- 2013. augusztus 31.) megjelent lektorált közlemények szerzőinek egy-egy publikációja, illetve alkotások az alábbi három kategóriában:

  1. Referált, ill. impakt faktoros, nemzetközi publikációs adatbázisban szereplő folyóiratcikk; társadalomtudományi területen az MTA rangsorolása szerinti „A” vagy „B” kategóriás folyóiratban megjelent cikk; új zenemű elismert kiadó által nyomtatásban megjelentetett kottája.
  2. Tudományos monográfia; önálló hangfelvétel CD-je.
  3. Független, anonim bírálók által lektorált, nyomtatásban megjelent hazai vagy nemzetközi konferenciacikk; tudományos témájú gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány. 

A Publikációs Nívódíj pályázat felhívását INNEN töltheti le.

A pályázat adatlapot INNEN töltheti le.

A pályázatok Szabados Eszter tudományos titkárnál nyújthatóak be (Igazgatási épület 203., szabados@sze.hu, 3013)

A pályázatok beadási határideje 2013. október 24. (csütörtök)