Publikációs Nívódíj pályázat nyertesei

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2012. november 7-én tartotta ünnepi ülését a Széchenyi István Egyetem. Az ülés keretében átadásra kerültek a 2012. évi Publikációs Nívódíjak is.

A pályázati felhívás szerint három kategóriában adhattak be pályamunkát az oktatók. Az egyes kategóriákban az alábbi Kollégák részesültek Publikációs Nívódíjban:


1. kategória: Szakkönyv, monográfia, önálló könyvfejezet, művészeti alkotás, önálló hangfelvétel

Dr. Smuk Péter

Magyar közjog és politika 1989-2011, Osiris, Budapest, 2011.

Dr. Smuk Péter

Egyetemi docens, az Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék munkatársa, 2012. szeptemberétől a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar általános és tudományos dékánhelyettese. Kutatási területe: parlamenti jog, pártok, alkotmányfejlődés és kormányformák.

A szerző a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karról az első kolléga, aki elnyeri a Publikációs Nívódíjat.

A Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisa szerint Dr. Smuk Péter eddig megjelent tudományos közleményeinek száma 28, egyéb tudományos művek száma 12. A publikációkhoz összesen 24 db független hivatkozás köthető.

Dr. Kukorelli István egyetemi tanár, korábbi alkotmánybíró, az Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék vezetője a következőképpen ír a könyvről:

„Ez a könyv a harmadik Magyar Köztársaság politikatörténetének, alkotmányjogának és parlamentarizmusának forrásértékű dokumentuma. A szerző komplex módon a politológia szemüvegén keresztül, de az alkotmányos intézmények működését is figyelve, átfogóan és folyamatában írja le a történéseket. A kötet nemcsak regisztrálja a legújabb kori átmenet legizgalmasabb eseményeit (alkotmányozás, választások, parlamenti ciklusok), hanem tényekkel, adatokkal, számokkal is illusztrálja azokat. „

 

2. kategória: Jelentős (A, B kategória) hazai, vagy minősített külföldi folyóiratban megjelent cikk, kotta

Dr. Wersényi György

Virtual Localization by Blind Persons

in Journal of Audio Engineering Society, Vol. 60. No. 7/8. 2012. pp. 568-579.

Dr. Wersényi György

Egyetemi docens, a Távközlési Tanszék munkatársa. Szakterülete: hang- és képtechnika, akusztika.

Korábban már két alkalommal is részesült Publikációs Nívódíjban, 2003-ban és 2007-ben nyert folyóiratcikk kategóriában, így ezzel a díjjal bekerül a legsikeresebb pályázók körébe.

A Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisa szerint Dr. Wersényi György eddig megjelent tudományos közleményeinek száma 39, egyéb tudományos művek száma 12. A publikációkhoz összesen 28 db független hivatkozás köthető.

A Journal of Audio Engineering Society című folyóirat jelentős, minősített külföldi kiadvány, amelynek impakt faktora 0,8. A folyóirat az egyedüli referált szaklap, amely kifejezetten az audio technológiára szakosodott. Évente 10 alkalommal jelenik meg, kiadója az Audio Engineering Society.

A szerző fő kutatási területe, amelyhez a nyertes publikáció is köthető, a: vakokat és gyengénlátókat segítő szoftveres alkalmazások, amellyel könnyebben és gyorsabban tudnak nyelvfüggetlen módon hangokkal kommunikálni egy számítógéppel. Továbbá, navigációs, hordozható eszközöket is fejleszt kollégáival számunkra, illetve a virtuális valóság szimulátorok optimalizálása is egy irány, ahol a hangforrások lokalizálhatósága a kérdés.

 

3. kategória: Lektorált konferencia kiadványban megjelent közlemény, előadás

Dr. Adorjányi Kálmán, egyetemi docens; Füleki Péter, egyetemi tanársegéd, MTK KTT

Investigation of coherence between empirical and rheological properties of bitumens with dynamic shear rheometer tests

Eurasphalt & Eurobitumen Congress, June 13-14. 2012., Istambul, Turkey

Dr. Adorjányi Kálmán egyetemi docens és Füleki Péter egyetemi tanársegéd a Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék munkatársai. Kutatási területük: útpályaszerkezetek fejlesztése, bitumenek reológiai modellezése.

Korábban még egyikük sem nyert Publikációs Nívódíjat.

Az MTM adatbázisa szerint Dr. Adorjányi Kálmán eddig megjelent tudományos közleményeinek száma 37, egyéb tudományos művek száma 29. A publikációkhoz összesen 8 db független hivatkozás köthető, a szerző Hirsch indexe 2-es. Füleki Péter eddig megjelent tudományos közleményeinek száma 10, egyéb tudományos művek száma 4.

Az Eurasphalt & Eurobitumen nemzetközi ongresszust négyévente rendezik meg. Magyarországról a pályázókon kívül csak egy kutató adott be közleményt.