Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

A Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 2004-ben kezdte meg működését, akkor még két tudományterületen (közgazdaság-, és jogtudomány), majd 2008-ban a jogtudomány kiválásával már határozottan fókuszál a regionális tudomány és gazdálkodás és szervezés tudományra.

Az Iskola célja, az eddigi értékek megtartása mellett, hogy a regionális tudomány legújabb elméleti és módszertani eredményeivel ismertesse meg a hallgatókat, továbbá törekedjen a gazdálkodás- és szervezéstudományi elemzéseknél a marketing tudományra fókuszálni, s a két szakterület között erős átjárhatóságot biztosítani. A két tudományág közötti folyamatos tudományos együttműködést igazolja, hogy a jelenleg kidolgozás alatt álló kutatási témák (tervezett disszertáció témák) 22,9%-a regionális tudományhoz kapcsolódik, 64,6%-a gazdálkodás- és szervezéstudományhoz, és ezek közül 12,5% a két tudományágat kölcsönösen érinti.

A regionális tudományon belül kiemelten kezeljük az innovációk térbeli terjedését, a tervezési rendszerek megújítását, a városok komplex elemzését, a közép-európai térfolyamatok feltárását, a vidéki terek kínálta fejlesztési adottságok elemzését, de hangsúlyosan kezeljük a regionális rendszerekhez kapcsolódó témákat, így a kultúra gazdaságtant, a közszolgáltatások szervezését, vagy éppen az önkormányzati rendszerek összefüggéseit. A gazdálkodás és szervezéstudományoknál a kutatási témák a marketing tudományra összpontosítanak, azon belül a marketing stratégia elméleti és alkalmazási kérdéseire, a piackutatás különféle elemzési eljárásaira, a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezőkre, de egyre nagyobb az érdeklődés a menedzsment témák iránt. Az utóbbi időben a turizmus és idegenfogalom területén is megindultak a kutatások.

Az Iskola törzstagjai: Barta Györgyi DSc. egyetemi tanár, Bőhm Antal DSc. egyetemi tanár, Losoncz Miklós DSc. egyetemi tanár, Szörényiné Kukorelli Irén DSc. egyetemi tanár, Rechnitzer János DSc. egyetemi tanár, iskolavezető, Lados Mihály CSc. egyetemi docens, intézetvezető (MTA RKK NYUTI), Bencsik Andrea CSc. egyetemi docens, Józsa László CSc. egyetemi tanár.

A Doktori Iskola évente több konferenciát szervez, ezek közül a Fiatal Regionalisták Országos Konferencia sorozatot gondozza. A szervezett képzés keretében neves külföldi és hazai szakemberek tartanak előadásokat. Az Iskola évkönyvet jelentet meg, amelyben publikációs lehetőséget biztosít hallgatói számára. Évente szakmai utakat szerveztünk Kelet- és Dél-Európába.

Az Iskolának a 2009/2010. tavaszi félévben 87 aktív (ebből 10 nappali tagozatos, 61 levelező, 16 fő egyéni tagozatos) és 33 abszolvált hallgatója van.

A Doktori Iskolában indulása óta (2004. február) fokozatot szerzett 14 fő, négy fő állam- és jogtudományból, 10 fő gazdálkodás- és szervezéstudományból. Jelenleg hat fő fokozatszerzési eljárása zajlik. Az elmúlt időszakban két fő honosítási eljárása fejeződött be. Eddig hat fő szerzett habilitált doktori címet, s két tiszteletbeli doktori cím került odaítélésre Simai Mihály és Csáki Csaba akadémikusnak. Az Iskola címzetes egyetemi tanára: Schöpflin György EP képviselő és Richard Berry egyetemi tanár (Glasgow-i Egyetem).

A Doktori Iskola vezetője: Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rechnj@sze.hu