Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék

Tanszékvezető:

Somlyódyné Prof. Dr. Pfeil Edit

Beosztás:

Egyetemi tanár

Elérhetőség:

Telefon: (96)/503-436

E-mail: somlyody.edit@sze.hu

Honlap: http://rkt.sze.hu

Kutatási profil:

-          Terület- és településfejlesztés

-          Lokális- és regionális gazdaságfejlesztés

-          Regionális politika

-          Határ menti kapcsolatok

-          Nemzeti és regionális innovációs rendszerek, fejlesztésük

-          Gazdasági folyamatok térbeli koncentrációja, klaszteresedés

-          Kultúra és helyi fejlődés

-          Munkaerő-piac és felsőoktatás kapcsolata

-          Egyetemi-vállalati együttműködések

-          Területi programok és pályázati projektek értékelése

-          Tudás és regionális fejlődés, a tudásgazdaság regionális folyamatai

-          Telepítő tényezők vizsgálata

-          A magyar polgárosodás sajátosságai, polgári értékek és magatartásformák

-          Vállalkozók életutjai, vállalkozói sikerek, vállalkozói magatartások a 19. sz. elejétől napjainkig.  A vállalkozói tudás keletkezése és átadása

-          Politikai értékek, viselkedésformák, politikai szocializáció

-          Az előítélet kialakulása, megjelenési formái és szerepe a társadalmak életében

-          Társadalmi szerveződések, társadalmi kohézió

-          A magyar társadalom környezettudatossága és az ezzel kapcsolatos viselkedésformák

-          A társadalmi tőke kialakulása és hatása a vállalkozásokra, az iskolai sikerre

-          Napjaink fiataljainak karrier és életstratégiái

-          Napjaink szakiskolásainknak társadalmi tőkéje, magánéleti értékei és viselkedésformák

Alkalmazott módszerek / Speciális eszközök:

-          Oktatás- és kutatás-módszertan

-          Adatbázis felépítés, kezelés, elemzés (SPSS, Excel)

-          Speciális számítógépes alkalmazások: Térinformatika, Gretl, Mapinfo, Statistic, GIMP, TextPipe, Mappoint, Subtitle Workshop, Hálózatelemző szoftverek

-          Workshop moderálása, brainstorming

-          Workshop foglalkozások tervezése, lebonyolítása

-          Innováció elemzés

-          Input-output elemzés

-          Technológiai előretekintés, foresight

-          Indexszámítás (regionális HDI, Gini-index, Hoover-index)

-          Több évtizedes levéltári kutatási gyakorlat

-          Év tizeded kérdőív szerkesztési és elemzési gyakorlat

-          Tartalomelemzési gyakorlat

-          Fókuszcsoportos beszélgetések tervezése, lebonyolítása

Szolgáltatások:

-          Kvalitatív és kvantitatív társadalomtudományi kutatások tervezése és levezetése

-          Adatbázis-kezelés, tisztítás

-          Területi alapú vizsgálatok, összehasonlító elemzések

-          Területi stratégiák készítése

-          Hálózatelemzés, szervezeti kutatások

-          Társadalmi kommunikációs rendszerek (nem műszaki, elektronikai) tervezése, hatásainak mérése

Referenciák:

 

Kutatási pályázatok:

1. CURE (Corporate Culture and Regional Embeddedness - Vállalati kultúra és regionális beágyazódottság)

Jelleg: EU FP6

Cél: Elősegíteni a kulturális értékek és gyakorlatok vállalati és regionális megértését

Tanszék által végzett feladatok: A Széchenyi István Egyetem helyi hatásainak, vállalatok társadalmi felelősségvállalásának, egyetem-vállalatok kapcsolatának, valamint Győr és térsége innovációs folyamatainak vizsgálata

Időtartam: 2007-2009

Projektpartnerek: Institute for Work and Technology (DE); Cardiff University, Centre of Advanced Studies (UK); Institute for Advanced Studies in the Humanities, (DE); Radboud University of Nijmwegen, (NL); University of Applied Science Nothwestern Switzerland, (CH); Vienna University of Economics and Business Administration (AT)

2. A világháló és a politika kapcsolata

Jelleg: A XXI. Század Intézet kutatási megbízása

Cél: A magyar társadalom internet használói sajátosságai és a politikai világára gyakorolt hatásai

Tanszéki kapcsolat: A pályázati kiírás feltétele volt a hallgatók bevonása és a velük együtt végzett közös munka

Időtartam: 2000-2002

3. Karrierek és életstratégiák a nyugat-magyarországi régióban

Jelleg: Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások

Cél: A nyugat-magyarországi régióban élő főiskolai, egyetemi hallgatók karrier és életstratégiáinak sajátosságai és annak keletkezése

Tanszéki kapcsolat: A kutatás jelentős része a Széchenyi István Egyetemen folyt, amelybe a Szakkollégium hallgatóit is bevontuk

Időtartam: 2002-2003

4. Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban

Jelleg: Alapítvány a magyar felsőoktatásért és kutatásért - Kutatási ösztöndíj

Cél: Az Észak-Nyugat Dunántúl civil szektorának empirikus kutatása,  kiemelten kezeltük a civil szervezetek hasonlóságát, a kapcsolatháló belső szerkezetét és a szervezetek működési sajátosságainak regionális eltérését

Időtartam: 2004-2006

5. A Nyugat-dunántúli régióban élő szakképző intézetekben tanuló fiatalok magánéleti, közösségi és politikai értékei

Jelleg: Országos kiemelésű társadalomtudományi kutatások

Cél: Napjaink szakiskolásainak társadalmi tőkéjének megbirkózási stratégiáinak, valamint a társadalomhoz való viszonyuknak a mélyebb megismerése

Időtartam: 2008-2009

6. Hannah Arendt Alapítvány ösztöndíja a berlini Wann-See Intézetbe

Cél: A német emlékezetkultúra megismerése, oktatási gyakorlatok elsajátítása

Tanszéki kapcsolat: A Berlinben elsajátított oktatási módszereket beépítése különböző előadások keretébe

Időtartam: 2007. március (egy hét)

7. Ösztöndíj a jeruzsálemi Yad Vashem Intézetben

Cél: Izrael emlékezetkultúrájának a megismerése

Tanszéki kapcsolat: Az itt elsajátított ismeretekre alapozva két féléves kurzust megtartása a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Szakkollégiumában

Időtartam: 2008. november (két hét)

Megbízások:

 

1. Megbízás

Jelleg: Önkormányzati megbízások

Cél: az ISPA, KEOP, KIOP, Interreg III. keretében folyó nagy beruházások kommunikációk projektjeinek tervezése, hatásmérése

Időtartam: 2003-tól a pályázatok sikerességének függvényében folyamatos

2. Megbízás

Jelleg: A Magyar Tudományos Akadémia PTI Intézetének megbízása

Cél: A kis- és középvállalkozások humánerőforrás gyakorlatának a megismerése, valamint a mikro- és kisvállalkozások pénzügyi kultúrájának a feltárása

Kulcsszavak:

terület- és településfejlesztés, gazdaságfejlesztés, regionális politika, határ menti kapcsolatok, innovációs rendszerek, klaszteresedés, kultúra és helyi fejlődés, egyetemi-vállalati együttműködések, területi programok és pályázati projektek értékelése, tudásalapú regionális fejlődés, polgárosodás, vállalkozói siker, társadalmi tőke, jövőképek