Szakkollégiumok

A tehetséggondozási tevékenység fontos színterei a szakkollégiumok. A Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium 1997-ben alakult meg, a Batthyány Lajos Szakkollégium hivatalosan 2001 óta működik, az építőmérnök és építész szakos hallgatókat foglalkoztató Baross Gábor Szakkollégium 2003-as évben, a műszaki tudományokra koncentráló Jedlik Ányos Szakkollégium pedig a 2009-es évben jött létre. A Szenátus 2013. június 24-én hozott határozata alapján megalakult legújabb szakkollégiumunk, a Közlekedésmérnöki és Logisztikai Szakkollégium. Működésük a tagok öntevékenységén nyugszik, mégis a szakmai munka magas elvárásoknak megfelelő színvonala az a fókuszpont, amelynek segítéségével a szakkollégiumok képesek magukat megkülönböztetni más egyetemi kollégiumoktól. A szakkollégiumok eredményei önmagukért beszélnek, ez az évről évre bővülő hallgatói érdeklődés is alátámasztja.

Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium

A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon 1997-től működő közgazdász szakkollégium kurzusokkal, versenyekkel, tanfolyamok, konferenciák és neves személyiségek előadásainak megszervezésével járul hozzá a kiemelkedő képességű hallgatók szakmai továbbképzéséhez. A Szakkollégium minden évben megrendezi a Kautz Konferenciát, ahol neves kutatók, oktatók, illetve az üzleti élet, közélet ismert szereplői tartanak előadásokat. A Szakkollégium jelentős hangsúlyt helyez a hallgatók nemzetközi környezetbe való integrációjának elősegítésére is, 2009 óta aktívan részt vesz az Erasmus Intensive Programme-ban, melynek éves workshopja 2012-ben a Széchenyi István Egyetemen került megrendezésre. A szakkollégium kurzusain oktatóink kutatási feladatokba is bevonják a hallgatókat, ami lehetővé teszi, hogy a doktori képzésre leginkább alkalmasakat kiválasszuk. 2003-tól minden évben megrendezésre kerül az Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny (OPEV) a magyarországi gazdasági felsőoktatás intézményei számára.

 

Batthyány Lajos Szakkollégium

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon az elitképzés a szakkollégiumban valósul meg. A szakkollégiumban mind bentlakó-, mind pedig ún. külső tagok rendszeres mentorálása folyik. A mentorálást általában a karral főállású jogviszonyban álló doktorjelöltek végzik. A szakkollégium élén programigazgató áll. A vizsgált időszakban Karácsony Gergely, Farkas Ádám, majd Kálmán János látta el a programigazgatói feladatokat. A szakkollégium a tehetséggondozást proaktív lépésekkel igyekszik biztosítani: a tehetséges hallgatókat eleve beintegrálja, nem pedig a hallgatói jelentkezést várja meg. A szakkollégiumi elitképzés nagy hangsúlyt fektet a gyakorlat orientált képzésekre, emellett idegen nyelvű nyári-, és téli egyetemi tevékenysége kapcsán a nemzetközi kapcsolatait is ápolja. A tudományos utánpótlást saját folyóirattal (Diskurzus) biztosítja.

 

Baross Gábor Műszaki Szakkollégium

A szakkollégium ünnepélyes megalakulásra 2002. október 15-én került sor. Célja, hogy lehetőséget biztosítson tagjainak - az Egyetem képzési rendszerét kiegészítve - komoly, elmélyült tanulásra és kutatásra (TDK, laboratóriumi munka) az őket érdeklő speciális témákban (pl. építőművészet, települések világa, a műszaki élet elméleti és gyakorlati oldala, stb.) Célja továbbá, hogy a tagok az Egyetem kollégiumában együtt lakjanak, így legyen biztosítva az aktív közösségi élet és a tanulás, kutatás folyamatossága is. A szakmai tevékenység alapját a féléves, kiscsoportos kurzusok képezik, ahol meghívott szakemberek segítségével dolgoznak fel egy-egy kiválasztott témát. Cél a kiválasztott témákhoz kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok megszerzése is, a lehetőségekhez mérten.

 

Jedlik Ányos Szakkollégium

A Jedlik Ányos Szakkollégium 2009-ben alakult. Közvetlen jogelődje és szakmai megalapozója az eredetileg a villamosmérnök hallgatók számára és az ő közreműködésükkel szervezett „TAI-s Önképző Kör”, a SZEnergy Team, mely az alternatív hajtású járművek fejlesztésében vesz részt, illetve a SZEngine csapat, amely a Formula Student versenysorozaton vesz részt. A szakkollégiumnak van egy Informatikai Szekciója, illetve újonnan alakult egy Formula Student versenyautót fejlesztő csapata. A szakkollégium taglétszáma jóval 100 fölötti a három nagy létszámú versenyautó fejlesztő csapat miatt, de ezek tagjainak nagy része külső tag, aki nem lakik a szakkollégium kollégiumi szobáiban. Tervezzük a szakkollégium kisebb csapatokra, szakkollégiumokra történő bontását.

 

Közlekedésmérnöki és Logisztikai Szakkollégium

2013-ban alakult a „Szabó szoba” öntevékeny logisztikai körére alapozva a Közlekedésmérnöki és Logisztikai Szakkollégium (KOLOSZ). A szakkollégium működésének és oktatói módszertanának alapjait a learning by doing, avagy cselekvés általi, tapasztalati tanulás adja. Tagjaink - a közös kutatómunkán túl - valamennyien saját érdeklődésüknek megfelelő közlekedési és logisztikai projekteken dolgoznak, s a tudományos szakmai élet vérkeringésének szerves és aktív részei. A szakkollégium célja - a tagok szakmai előmenetelének támogatása mellett - olyan innovatív vállalati megoldások fejlesztése és végrehajtása, melyek sikerrel járulnak hozzá bármely kis- és középvállalkozás versenyképességének javításához.