Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék

Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Papp Ferenc

Beosztás:

Egyetemi tanár

Elérhetőség:

Telefon: (96)/613-633

E-mail: papp.ferenc@sze.hu

Honlap: se.sze.hu

Kutatási profil:

-          Hídgazdálkodási rendszerek (közút, vasút, önkormányzat) fejlesztése

-          Szerkezetdiagnosztikai vizsgálatok

-          Cölöpalapozások fejlesztése

-          A talaj-szerkezet-kölcsönhatás modellezése

Alkalmazott módszerek / Speciális eszközök:

-          Hídgazdálkodási szoftverek fejlesztése, használata

-          Elméleti és gyakorlati szerkezetdiagnosztikai vizsgálatok alkalmazása, elemzése, értékelése, fejlesztése

-          Cölöp próbaterhelési eljárások, eszközök fejlesztése

-          VEM-szoftverek alkalmazásának

-          Talajdinamikai vizsgálatok fejlesztése

-          HBM mérőrendszer, CATMAN mérésvezérlő-adatfeldolgozó szoftver (fajlagos nyúlás, eltolódás, gyorsulás, hőmérséklet érzékelők; mérőerősítők, adatátviteli kábelek, adatfeldolgozó szoftver)

-          Cölöp próbaterhelő rendszer (hidraulikus sajtók, erő- és elmozdulás mérők, mérőerősítők, adatátviteli kábelek, adatfeldolgozó szoftver)

-          PLAXIS 8 VM szoftver

-          MIDAS GTS szoftver

-          Resonant column készülék

Referenciák:

 

Kutatási pályázatok:

1. Laborfejlesztés

Jelleg: TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0003

Cél: A talajok dinamikai tulajdonságainak meghatározása laboratóriumi eszközökkel a szerkezetek földrengésre való méretezéséhez, a közlekedési pályák tervezéséhez és a gépalapok méretezéséhez

Tanszék által végzett feladatok: Eszköz (ciklikus/dinamikus triaxiális berendezés) beszerzésének előkészítése, eszköz (resonant column készülék) saját fejlesztése, talajdinamikai tanulmányok

Időtartam: 2009-

Projektpartnerek: MÁV Zrt., Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (UKIG), Állami Közúti Műszaki és Információs Kht. (ÁKMI) (eseti megbízók)

Megbízások:

1. Közút hídgazdálkodási rendszerének fejlesztése, MÁV hídgazdálkodási rendszerének fejlesztése

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: A közút és vasút tulajdonában levő hidak fenntartására fordított összegek optimális felhasználása

Tanszék által végzett feladatok: Hídgazdálkodás rendszerterve, hídgazdálkodási adatbázis, helyszíni állapotfelvétel, állapotminősítő rendszer, leromlási folyamat, hídminősítő rendszer, rangsoroló, optimáló eljárások

Időtartam: 1999-2005 és 2001-

Megbízók: Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (UKIG), Állami Közúti Műszaki és Információs Kht. (ÁKMI),  Közlekedési Hírközlési és Vízügyi Minisztérium; MÁV Zrt.

2. Elméleti és gyakorlati szerkezetdiagnosztikai vizsgálatok alkalmazása, elemzése, értékelése, fejlesztése

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: Tartószerkezetek állapotfüggő viselkedésének elemzése, a valós szerkezetek és a számítási modellek összevetése, a modellfelvétel finomítása a hibák, pontatlanságok, indokolatlan részletezettség elkerülésével

Tanszék által végzett feladatok: Statikai-dinamikai próbaterhelés, végeselemes modellek elemzése-értékelése tényleges mérési eredmények felhasználásával, szerkezeti hibák teherbírási ill. élettartam hatásának elemzése, értékelése

Időtartam: Folyamatos

Megbízók: Magyar Közút Nonprofit Zrt., egyéb eseti ipari megbízók

3. Kooperációs Kutató Központ Hídalépítmények tervezésének fejlesztése alprogramja

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: A hídalapozások gazdaságosabb, az új európai szabványoknak megfelelő, a korszerű szoftvereket felhasználó tervezése

Tanszék által végzett feladatok: Cölöpméretezés megbízhatóságának elemzése, cölöpméretezési eljárások összehasonlító értékelése, próbaterhelések és feldolgozásuk fejlesztése, hídalátámasztások komplex modellezése

Időtartam: 2004-

Megbízók: Hídépítő Zrt., HBM Soletanche Bachy Kft.

Kulcsszavak:

hídgazdálkodási rendszerek (közút, vasút, önkormányzat), szerkezetdiagnosztika, cölöpalapozás, talaj-szerkezet-kölcsönhatás modellezés