Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék

Apáczai Csere János Kar

Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Csizmadia Zoltán

Beosztás:

egyetemi docens

Elérhetőség:

Telefon: (96)/516-750

E-mail: csizmadia@sze.hu

Honlap: szoc.sze.hu

Kutatási profil:

-          Szakmaközi együttműködés a humán szolgáltatások (különösen a szociális) területén

-          Közösségi ellátás fejlesztése: Stratégia a társadalmi beilleszkedés érdekében

-          A szociális képzések fejlesztésének alternatívái

-          Regionalitás és a kistérségek szerepe a humán (különösen a szociális) szolgáltatások fejlesztésében

-          Civil és non profit szféra társadalmi szerepe

-          Innovációk a gyermek alternatív napközbeni ellátásában

Alkalmazott módszerek / Speciális eszközök:

-          SPSS adatbázis kezelő szoftver használata

-          Kvalitatív kutatási módszerek alkalmazása, különös tekintettel: Interjú technikák, fókuszcsoportok alkalmazása

-          Esettanulmányok

-          Kérdőíves felmérések és elemzések

Szolgáltatások:

-          Ismeretterjesztés a szociális és a közösségi munka területéről

-          Hallgatói kortárs-segítés a széchenyis diákok körében

-          Önkéntes munka szervezése és fejlesztése a széchenyis diákok körében

Referenciák:

 

Kutatási pályázatok:

1. LdV EIPEN European Interprofessional Education Network project

Jelleg: feltáró, elemző, fejlesztő

Cél: Az interprofesszionális képzés alaphálózatának kialakítása Európában

Tanszék által végzett feladatok: Tanulmányok készítése; kiadványok összeállítása, kiadása; workshopok szervezése; előadások tartása; konferenciákon részvétel; website működtetés

Időtartam: 2005-2007

Projektpartnerek: King's College, London; University and Politechnic Of Oulu; Jagiellonian University, Krakow; Karolinska Institute, Stockholm

2. Erasmus EIPEN Accompanyig Measures projektben közreműködés

Jelleg: feltáró, elemző, fejlesztő

Cél: Az interprofesszionális képzés európai hálózatának fejlesztése, az interprofesszionális képzés kutatása.

Tanszék által végzett feladatok: Tanulmányok készítése; kiadványok összeállítása, kiadása; workshopok szervezése; előadások tartása; konferenciákon részvétel; website működtetés.

Időtartam: 2008

Projektpartnerek: King's College, London; University and Politechnic Of Oulu; Jagiellonian University, Krakow; Karolinska Institute, Stockholm; Univerity of Ljubljana; Ghent University

3. LdV Community Care Approach: A Strategy for Social Inclusion project

Jelleg: feltáró, elemző, fejlesztő

Cél: a közösségi szemléletű szociális munka fejlesztése és hálózatának kialakítása, közösségi szemléletű tereptanárok felkészítése, képzése

Tanszék által végzett feladatok: Képzésmódszertani kézikönyv kiadása; tanulmányok készítése; felmérések, elemzések készítése; továbbképző kurzusok szervezése és lebonyolítása közösségi szociális munka tereptanárai számára; website működtetése

Időtartam: 2006-2008

Projektpartnerek: Debreceni Egyetem; Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca; Katholische Fachhochschule Niederrhein, Aachen; Universidad Publica de Navarra, Pamplona; Vilnius University, Solna City

Kulcsszavak:

társadalmi beilleszkedés és integráció, közösségi ellátás, közösségi szociális munka, terepen folyó képzés, szociális képzések fejlesztése, regionalitás és a kistérségek szerepe, interprofesszionalitás, szakmai és kutatási hálózatok, civil és non profit szféra, gyermek alternatív napközbeni ellátása