Környezetmérnök Tanszék

Audi Hungaria Járműmérnöki Kar

Környezetmérnök Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Torma András

Beosztás:

Egyetemi docens

Elérhetőség:

Telefon: (96)/503-453

E-mail: torma@sze.hu

Honlap: kornyezet.sze.hu

Kutatási profil:

-          Komplex környezetállapot-értékelő módszer fejlesztése

-          Komplex környezetvédelmi projektmenedzsment módszer fejlesztése

-          Környezetállapot-értékelés, regionális fejlesztés

-          Országos stratégiai fejlesztési tervek értékelése

-          Regionális fejlesztések fenntarthatósági értékelése

-          Hulladékgazdálkodási módszerek fejlesztése

-          Komplex épületenergetikai rendszer fejlesztése

-          Környezeti folyamatok modellezése Soft Computing módszerekkel

Alkalmazott módszerek / Speciális eszközök:

-          Épületenergetikai elemzések

-          Zajszint mérés, zajtérkép készítése

-          Térinformatikai raszteres elemzések

-          ARC VIEW / ARC GIS, Spatial Analyst

-          IMMI zajtérképező szoftver

-          WinWatt gólya

-          RION-20

-          RION-21

-          Stereo mikroszkóp

-          Mikroszkóp (4 db)

-          Mikroszkóp-21

-          Mikroszkóp BIM-136B

Szolgáltatások:

-          Tanulmányok, elemzések, értékelések készítése (főbb témakörök: talaj-, víz-, levegővédelem, természetvédelem, hulladékgazdálkodás, energetika, megújuló energiák, környezeti technológiák, valamint komplex környezetállapot-értékelések, környezetvédelmi programok, térinformatikai elemzések stb.)

-          Gyakorlati problémák megoldása (pl. energetika, hulladékgazdálkodás, Tisztább Termelés környezetmenedzsment körében; zajszint mérés, zajtérképek készítése stb.)

-          Tanácsadás, támogatás vállalati környezetvédelmi/környezettechnikai projektek kapcsán (hulladékgazdálkodási, levegő-, vízvédelmi rendszerek átvizsgálása, optimalizálása, energetikai felülvizsgálat)

-          Tanácsadás, támogatás vállalati, környezetvédelmi rendszermegoldások terén (környezetmenedzsment rendszerek építése, átvizsgálása, optimalizálása)

-          Tanácsadás, támogatás vállalati társadalmi felelősségvállalási kérdésekben (stratégia-építés)

Referenciák:

 

Kutatási pályázatok:

1. Környezeti folyamatok modellezése Soft Computing módszerekkel

Jelleg: OTKA

Cél: Környezeti folyamatok modellezése numerikus, fuzzy módszerekkel, környezetelemző módszer prototípusának kidolgozása

Tanszék által végzett feladatok: Környezetállapot-értékelési módszerek összegzése; szennyezések transzportjának modellezési módszereinek feltárása; természetvédelmi állapot modellezése sejtautomata módszerekkel

Időtartam: 2003-2006

Projektpartnerek: Széchenyi István Egyetem - Automatizálási Tanszék, Széchenyi István Egyetem - Matematika és Számítástudományi Tanszék, Széchenyi István Egyetem - Fizika és Kémia Tanszék

2. Környezetállapot Értékelés Program (KÉP)

Jelleg: MTA - KvVM megbízás

Cél: Módszertani fejlesztési koncepció kidolgozása Magyarország környezeti, természeti állapotának komplex értékeléséhez

Tanszék által végzett feladatok: Fenntartható fejlődés indikátorainak definiálása, fenntartható fejlődés indikátorainak illesztése a környezetállapot értékelésbe

Időtartam: 2004-2007

Projektpartnerek: Magyar Tudományos Akadémia, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

3. Országstratégia helyzetértékelés (az élhető környezet stratégiája)

Jelleg: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízás

Cél: Országos stratégiai fejlesztési tervek, operatív programok elemzése, értékelése, javaslattétel a továbbvitelre

Tanszék által végzett feladatok: Természeti környezet állapotának értékelése, gazdasági tevékenységek hatásainak értékelése, állami szerepvállalás, környezetvédelmi fejlesztések hatásainak vizsgálata

Időtartam: 2005

Projektpartner: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

4. EURO-COOP

Jelleg: EU FP-6

Cél: Fenntartható regionális fejlesztés lehetőségének megteremtése régiók kooperációja révén

Tanszék által végzett feladatok: Regionális fejlesztések fenntarthatóságának tervezési és értékelési indikátorainak kidolgozása, konkrét fejlesztési mintaprogramok megvalósításának tesztelése

Időtartam: 2005-2008

Projektpartnerek: Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences (ICCR); Wienna Science and Technology Fund; Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség; Slovak Academy of Sciences (IF-SAV), Slovakia; Bratislava Region, Slovakia; Centre Interdisciplinaire de Recherche Comparative en Sciences Sociales (CIR), France; Mairie de Paris (MdP), France; Foundation for European Scientific Cooperation (FEWN), Poland; Lublin Region, Poland; The Polish Foundation of Opportunities Industrialization Centres (OIC), Poland; Institute of Baltic Studies (IBS), Estonia; University of Manchester, UK; Technology Foundation Berlin (TSB), City of Berlin, Germany

5. „Hulladékgazdálkodás határok nélkül"

Jelleg: HU-SK INTERREG

Cél: Hulladékgazdálkodási módszerek fejlesztése, disszeminálása

Tanszék által végzett feladatok: Hulladékgazdálkodás jelenlegi és jövőbeli jogi szabályozásának értékelése, feladatok definiálása; hulladékgazdálkodási megoldások vizsgálata; hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztése

Időtartam: 2010-2011

Projektpartner: Slovak University  of  Technology  in  Bratislava - Faculty  of  Mechanical  Engineering

6. Regionális környezethasználatok és -fejlesztések fenntarthatósági vizsgálata (a Stratégiai Környezeti Vizsgálat metodikai fejlesztése)

Jelleg: Belső Kutatási Főirány

Cél: Komplex környezetállapot-értékelő módszertan és az alkalmazásba vételt segítő integrált környezetvédelmi projektmenedzsment módszertan kidolgozása

Tanszék által végzett feladatok: Lásd a projekt célja

Időtartam: 2009-2011

Megbízások:

1. Épületenergetikai Szakértői Rendszer Fejlesztése ENERGOPT

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: Energia-megtakarítást célzó, mérnöki döntéshozatalt támogató komplex épületenergetikai rendszer kifejlesztése

Tanszék által végzett feladatok: Épületfizikai tudásbázis megalkotása, épületfizikai intézkedési terv megalkotása

Időtartam: 2010-2012

Partnerek: Széchenyi István Egyetem - Matematika és Számítástudományi Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

2. Környezetvédelmi projektek hatékonyságnövelését célzó integrált komplex szakértői módszer fejlesztése ENVIPROM

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: Integrált, komplex környezetvédelmi projektmenedzsment módszertan és benchmark adatbázis létrehozása

Tanszék által végzett feladatok: Környezetvédelmi projektek best practise adatbázisának megalkotása, integrált környezetvédelmi projektmenedzsment módszer módszertani alapjainak lefektetése, prototípus módszer és algoritmizált internetes felület megalkotása

Időtartam: 2010-2012

Partnerek: Audi Hungaria Motor Kft., Audi Akademie Hungaria Kft.

Kulcsszavak:

környezetállapot-értékelés, környezeti folyamatok modellezése, fenntarthatósági értékelés, hulladékgazdálkodási módszerek, épületenergetikai rendszer, projektmenedzsment módszer