Közlekedésépítési Tanszék

Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar

Közlekedésépítési Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Makó Emese

Beosztás:

Egyetemi docens

Elérhetőség:

Telefon: (96)/503-452

E-mail: makoe@sze.hu

Honlap: kep.sze.hu

Kutatási profil:

-          Útpályaszerkezetek méretezése, technológiája és anyagaik

-          Vasúti pályák al- és felépítménye

-          Közlekedéstervezés, közúti forgalomtechnika, közúti biztonság

Alkalmazott módszerek / Speciális eszközök:

-          Helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok

-          Útépítési vizsgálóberendezések (pl. aszfaltgirátor, keréknyomosodás vizsgáló berendezés, dinamikus nyíróreométer)

-          Geodéziai mérőberendezések

-          Particle Flow Code 3D diszkrét elemes modellező szoftver

-          TransCAD közlekedési hálózattervező szoftver

Szolgáltatások:

-          útépítési anyagok és szerkezetek vizsgálata, szakvélemények készítése

-          vasúti felépítmény-szerkezetek és alépítmények vizsgálata, szakvélemények készítése

-          közlekedési hálózatfejlesztési tanulmányok, közúti biztonsági vizsgálatok és auditok

-          tanfolyamok tartása a feni témakörökben

Referenciák:

 

Kutatási pályázatok:

1. EU-Asia Network in Competence Enhancement on Traffic Safety on Roads

Jelleg: EU-Asia együttműködési projekt

Cél: Kínai és thaiföldi egyetemek kompetenciafejlesztése

Tanszék által végzett feladatok: Kutatások végzése és oktatási anyagok kidolgozása a közúti biztonság területén

Időtartam: 2005-2008

Projektpartnerek: Bauhaus Universitat Weimar, Beijing University of Technology, Prince Songkla University

2. Trendy Travel_- Emotions for Sustainable Transport

Jelleg: Intelligent Energy - Europe Programme

Cél: Energiatakarékos közlekedési módok használatának terjesztése

Tanszék által végzett feladatok: Értékelési módszer kidolgozása, a kerékpáros-közlekedés terjesztését szolgáló akciók szervezése

Időtartam: 2007-2010

Projektpartnerek: Cork City Council, AGEAS - Salerno, City of Oradea, Energy Agency Aarhus, Austrian Mobility Research, Energy Agency Plovdiv, Nederlandse Spoorwegen, Ökoinsitut Südtirol, City of Martin, Vilnius Health Bureau, BUS -Consulting, Lisbon

 

3. Improving Road Traffic Safety in Thailand: A Common Challenge for European and Thai Universities

Jelleg: EU-Thaiföld együttműködési projekt

Cél: A közúti biztonság javítása Thaiföldön

Tanszék által végzett feladatok: Jelzőlámpás és körforgalmú csomópontok tervezési módszereinek fejlesztése Thaiföldön, előírások kidolgozása, oktatás

Időtartam: 2009-2010

Projektpartnerek: Bauhaus Universitat Weimar, Asian Institute of Technology Bangkok, Thammasat University, Prince Songkla University

 

4. ASPIS: Auditing the Sustainability of Public Spaces

Jelleg: EU Lifelong Learning Programme

Cél: ICT-alapú innovatív tanulási módszerek alkalmazása a közterületek tervezői számára

Tanszék által végzett feladatok: Közterületek minőségi értékelési módszerének fejlesztése, tananyagok készítése

Időtartam: 2010-2012

Projektpartnerek: Prisma Centre For Development Studies (GR), Universitat de Valencia (ES), MTA RKK, Minicassettes Metropolitan Univ (UK), Hogeschool voor Wetenschap & Kunst (BE), imaginary srl (IT), Estonian University of Life Sciences (EE)

Megbízások:

1. Melegaszfalt keverékek reológiai jellemzőinek meghatározása komplex modulus és fáradási ellenállás alapján

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: Teljesítményi tulajdonságok feltárása

Tanszék által végzett feladatok: Kutatás irányítása, vizsgálatok végzése és kiértékelése, kutatás végzése, dokumentálás, helyszíni szemlék és vizsgálatok, koordináció.

Időtartam: 2008-2009

Megbízó: Magyar Közút Kht.

2. Az útépítő iparban alkalmazott normál és modifikált bitumenek teljesítményi jellemzőinek kutatása reológiai tulajdonságainak feltárásával

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: Hatások és kapcsolatok keresése az aszfaltkeverékek használati tulajdonságaira

Tanszék által végzett feladatok: Kutatás irányítása, vizsgálatok végzése és kiértékelése, kutatás végzése, dokumentálás, helyszíni szemlék és vizsgálatok, koordináció

Időtartam: 2008

Megbízó: COLAS Zrt.

3. Vízérzékenység laboratóriumi értékelése merevségi és alakváltozási tulajdonságokkal

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: Teljesítményi tulajdonságok feltárása

Tanszék által végzett feladatok: Kutatás irányítása, vizsgálatok végzése és kiértékelése, kutatás végzése, dokumentálás, helyszíni szemlék és vizsgálatok, koordináció

Időtartam: 2006-2007

Megbízó: Swietelsky Építő Kft.

4. Melegaszfalt keverék modulusának és fáradási ellenállásának meghatározása és különböző fárasztási vizsgálati módszerek eredményeinek kiértékelése

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: Teljesítményi tulajdonságok feltárása

Tanszék által végzett feladatok: Kutatás irányítása, vizsgálatok végzése és kiértékelése, kutatás végzése, dokumentálás, helyszíni szemlék és vizsgálatok, koordináció

Időtartam: 2006

Megbízók: HTPA/Strabag Zrt., COLAS Zrt.

5. Szénszálas aszfalt fejlesztése

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: Hosszú élettartamú aszfalt létrehozása

Tanszék által végzett feladatok: Kutatás irányítása, vizsgálatok végzése és kiértékelése, kutatás végzése, dokumentálás, helyszíni szemlék és vizsgálatok, koordináció

Időtartam: 2006

Megbízók: Magyar Közút Zrt.

6. Aszfaltpályák alakváltozási ellenállásának értékelése

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: Hazai TIR útvonalak felújítási technológiájának megalapozása megemelt (115 kN) tengelyterhelésekre

Tanszék által végzett feladatok: Kutatás irányítása, vizsgálatok végzése és kiértékelése, kutatás végzése, dokumentálás, helyszíni szemlék és vizsgálatok, koordináció

Időtartam: 1994-2010

Megbízók: ÁKMI Kht., Magyar Közút Zrt., Vianovaplan Kft., Swietelsky Építő Kft. Viadom Zrt.

7. Új korszerű peronelem család kifejlesztése

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: Ajánlati terv készítése

Tanszék által végzett feladatok: Új nemzetközi előírások összegyűjtése, feltételrendszer kidolgozása, ajánlati terv készítése

Időtartam: 2006-2008

Megbízók: MÁV Zrt.

 

8. Georácsok alkalmazása a vasúti zúzottkőágyazat stabilizálására

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: Alkalmazási feltételek tudományos megalapozása

Tanszék által végzett feladatok: Georács/zúzottkő kapcsolat kutatása laboratóriumi mérésekkel, pályakísérletek, számítógépes elemzés, ajánlás készítése

Időtartam: 2009-2010

Megbízók: MÁV Zrt., TENSAR Co.

 

9. Lassújelek okozta vontatási energiatöbblet költségeinek és a lassújelet okozó pályahiba kijavítási költségeinek összevetése

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: Költségcsökkentési javaslat kidolgozása

Tanszék által végzett feladatok: Energiafelhasználás mérése vontatójárműveken, energiafelhasználás számítása, karbantartási költségek, költség-összehasonlítások végzése

Időtartam: 2009-2010

Megbízók: MÁV Zrt.

 

10. Közúti biztonsági audit

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: A közutak biztonságának javítása

Tanszék által végzett feladatok: Közúti biztonsági audit módszertan kialakítása, fejlesztése és oktatása

Időtartam: 2004-2010

Megbízók: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

11. Közúti beavatkozások biztonsági hatásainak vizsgálata

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: A közutak biztonságának javítása

Tanszék által végzett feladatok: A beavatkozások hatásainak statisztikai elemzése, a leghatékonyabb módszerek kiválasztása, a romlások okainak azonosítása

Időtartam: 2007-2010

Megbízók: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

12. Balesetveszélyes helyszínek közúti biztonsági felülvizsgálata

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: A közutak biztonságának javítása

Tanszék által végzett feladatok: Közúti biztonsági felülvizsgálatok készítése

Időtartam: 2010

Megbízók: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

13. Országos és helyi kerékpáros-közlekedés fejlesztési projektek

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: A kerékpáros-közlekedés feltételeinek javítása

Tanszék által végzett feladatok: Felmérések, elemzések, hálózatfejlesztési javaslatok, stratégiai javaslatok készítése

Időtartam: 2005-2009

Megbízók: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

14. Parkolási vizsgálatok

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: A parkolás feltételeinek javítása

Tanszék által végzett feladatok: Felmérések, elemzések, díjrendszer módosítási javaslatok, városrendezési szabályozási javaslatok készítése

Időtartam: 2005-2009

Megbízók: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Kulcsszavak:

útpályaszerkezetek méretezése, technológiája és anyagaik, vasúti pályák al- és felépítménye, közlekedéstervezés, közúti forgalomtechnika, közúti biztonság