Tehetséghíd szakmai fórum tapasztalatai

Az egyetemi Tehetségsegítő Tanács az NTP-HTT-15-0016 pályázati program keretében Tehetséghíd Szakmai Fórumot szervezett a város középiskoláinak képviselői számára.
A középiskolai szakmai fórum a pedagógusok és egyetemi tehetséggondozási szakemberek együttműködési lehetőségeinek, illetve a leendő hallgatók egyetemi tehetséggondozási rendszerbe való bekapcsolásának több aspektusát is érintette. A legfontosabb szempont a közreműködő szakemberek kijelölése, és a megfelelő kapcsolattartás. A Szakképzési Centrumok felajánlása alapján ernyőszervezetként segíthetik az információk továbbítását. 

A megjelent szakemberek több alulról jövő kezdeményezést mutattak be jó gyakorlatként, illetve megemlítésre kerültek más felsőoktatási intézményben tapasztalt tehetséggondozó programok eredményei is, amelyek esetleg adaptálhatóak.
A diákok elsősorban csapatmunkába vonhatóak be, nagy előnnyel járhat számukra, ha középiskolásként megtapasztalják a hallgatói feladatokat. Az új hallgatók teljesítménye nem mérhető csak a középiskolás szakmai versenyek, illetve tanulmányi eredmények alapján, a tehetség kibontakoztatásához kulcs a megfelelő hallgató-oktató kapcsolat.