Tiszteletbeli doktorok

A Széchenyi István Egyetem Tiszteletbeli Doktori Címet adományozott az alábbi kollégáknak:

Thomas Faustmann
Szenátusi határozat száma: 146/2014 (IX.1.) 
Thomas Faustmann 1991-ben a Hannoveri Egyetemen szerzett gépészmérnöki oklevelet. Pályafutását a Volkswagen konszernnél kezdte Salzgitterben. 1992-től Wolfsburgban a Központi Termelés Folyamat-tervezésnél dolgozott gyártástervezőként. 1995-től tölt  be vezetői pozíciót.
Karrierjét 2002-től az Audi Hungariánál folytatta termelésért felelős ügyvezető igazgatóként.
2004 április 1-től az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft ügyvezető igazgatója.
Thomas Faustmann vezetésével a Széchenyi István Egyetem és az Audi Hungária kapcsolatában új korszak kezdődött.
A vállalat működését, a motortechnika és a járműfejlesztés legújabb eredményeit bemutató előadás sorozat a hallgatók és a győri szakemberek körében évek óta egyaránt népszerű.
A termelés és az egyetemi oktatás közötti kapcsolat erősítés érdekében kezdeményezte a vállalati szakemberek közvetlen részvételét a szaktanszékek munkájában. Megalakult az Audi Hungária Belsőégésű Motorok Tanszék és a vállalat támogatásával felépült a modern laboratórium és a tanszék épülete. A közösen működtetett tanszékek száma fokozatosan bővült. Az Audi Hungária Tanszékcsoport keretében ma már négy tanszék működik. Az egyetemi oktatók és a vállalati szakemberek közös munkája új ismeretkörökkel, értékekkel, kapcsolatrendszerrel gazdagította képzési kínálatunkat. A múlt tanévben a műszakiak mellett már pénzügyi tantárgyakkal is bővült oktatási együttműködésünk.
Aktívan és hatékonyan támogatta a gyakorlatorientált mérnökképzés új formáinak bevezetését. A practing, a duális képzés, a gyakornoki programok az Audi Hungaria Motor Kft.-nél vonzó szakmai, karrierépítési feladatokkal motiválják hallgatóinkat.
Thomas Faustmann kezdeményezésére indult el az Egyetemen a Formula Student mozgalom. A hallgatók a világon egyedül álló módon új motort fejlesztettek ki. Ebben a versenyévadban pedig már önálló járművel arattak nemzetközi sikert.  Mindennek köszönhetően évről-évre nő a mérnökhallgatók száma az Egyetemen.
Thomas Faustmann fontosnak tartja, hogy az egyetem oktatói részt vegyenek a vállalatnál folyó kutatási-fejlesztési tevékenységben. Kezdeményezésére alakult meg az Audi Hungária Intézet, melynek felügyelőbizottságában személyesen is részt vesz.
Az Egyetem és a vállalat szakmai-tudományos együttműködésének eredményeként a konszern tribológiai kutatási központja a győri vállalat lett. A közös munka elismerését fejezi ki, hogy a tribológiai világkonferencia állandó helyszínévé vált Győr.
Thomas Faustmann a vállalat és az egyetem széleskörű kapcsolatainak kiépítésében személyesen is példát mutat. Részt vesz az intézmény tudományos-szakmai rendezvényein, ezeken értékes előadásokat tartott többek között szűkebb szakterületéről a gépjármű motorok fejlesztési kérdéseiről, a mérnökképzésről, a jövő műszaki értelmisége feladatairól is.
Thomas Faustmann tevékeny részt vállal a gazdaság és a felsőoktatás közötti együttműködés győri modelljének kialakításában, fejlesztésében, hazai és nemzetközi széles körű elismertetésében.

Frank Orton
Szenátusi határozat száma: 108/2014 (VI.30.) 
Frank Orton a svédországi Malmöben született 1942. szeptember 13-án. Középiskolai és egyetemi tanulmányait Svédországban és az Egyesült Államokban végezte.
Szakmai pályáját bíróként kezdte, és az a scaniai helyi bíróságoktól a svéd legfelsőbb bíróságig ívelt.
Frank Orton egész szakmai és tudományos munkásságát az emberi jogok biztosítása és érvényesülése iránti mély elkötelezettség hatotta át.
Frank Orton azon kevesek közé tartozik, aki két államban, saját hazájában, Svédországban és egy másik országban, Bosznia és Hercegovinában volt ombudsman és hivatali beosztásánál fogva az emberi jogok védelmezője.
A svédországi kisebbségek jogainak biztosítása terén elért eredményeinek köszönhette, hogy 1994 és 1998 között az első elnöke volt az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottságának
Az emberi jogok nemzetközileg elismert szakértőjeként nem csak saját hazájának, Svédországnak, hanem több nemzetközi szervezet – így az ENSZ, az Európa Tanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, valamint az Európai Unió – felkérésére a világ számos országában végzett szakértői munkát.
Az 1980-as évektől különböző egyetemeken volt meghívott oktató.
Egyetemünkre 2003-ban látogatott el először, megismerkedve az egyetem akkori vezetőivel, örömmel vette a felkérést, hogy az induló doktori képzésben működjön közre. Kezdetben a Multidiszciplináris Társadalomtudomány Doktori Iskolában tanított, majd az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának önállóvá válása után egyes emberi jogi kérdésekről és a polgári jogi ügyekben a mediációról tartott angol nyelvű kurzusokat. 2013-ban a Doktori Iskola által szervezett téli egyetemen tartott gondolatébresztő főelőadást. Frank Orton nem csak doktori kurzusokat vezetett, de megszerette Magyarországot, Győr városát és Egyetemünket, ahová mindig szívesen látogatott el, és tartott előadást doktorandusz hallgatóknak, illetve tudományos konferenciákon.
2014 óta a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, valamint az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola közös (magyar és angol nyelvű tanulmányokat egyaránt közlő) online periodikájának – Studia Juridica et Politica Jaurinensis – szerkesztőbizottsági tagjaként is tevékenykedik.

Janusz Kacprzyk
Szenátusi határozat száma: 107/2014 (VI.30.)  
 
Janusz Kacprzyk professzor a Lengyel Tudományos Akadémia Rendszerkutatási Intézetének, valamint a Krakkói Műszaki Egyetemnek is egyetemi tanára. Az intelligens rendszerek kutatásának világszerte ismert és elismert vezéralakja, aki szinte minden, a témakörben működő fontosabb szakmai iskola munkáját segítette, segíti vendégelőadásaival, a kutatásban való tevékeny részvételével.
A Lengyel Tudományos Akadémia rendes tagja, a Spanyol Királyi Akadémia és a Bolgár Tudományos Akadémia külföldi levelező tagja. Nagytekintélyű nemzetközi tudományos szervezetek örökös tiszteletbeli tagja, valamint több nemzetközi szervezet elnöki, alelnöki, tanácstagi funkcióit látta és látja el ma is. Tudományos folyóiratok szerkesztője és bizottsági tagja, és a Springer Kiadó több szakmai könyvsorozatának főszerkesztője.
Kutatásai az intelligens informatika, irányításelmélet, robotrendszerek, a menedzsment rendszerek és ezen belül különösen a döntéstámogatási módszerek, valamint számos határterület, például a természetes nyelvi szavak segítségével történő számítási rendszerek széles körét fedik le. A Google Scholar Citations listája 15.171 hivatkozását tartja számon, Hirsch indexe pedig a hihetetlenül magas 57! Az ilyen magas idézettség az informatika és kapcsolódó területeken szinte példa nélküli.
Évtizedek óta rendszeresen vesz részt magyarországi tudományos rendezvényeken, a Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Doktori Iskolájának vendégprofesszora volt, a Széchenyi István Egyetemen immár harmadik alkalommal megrendezett Magyar-Lengyel Közös Intelligens Informatikai Szimpózium alapító és állandó társelnöke. Egyetemünket kutatási együttműködéssel, előadások tartásával, publikációs lehetőségek biztosításával és szakmai kiadványok ingyenes küldésével is támogatja.

2012 Dr. Kim-Shyan Fam

2011 Heinz Brandl

2010 Csáki Csaba