TMDK felkészítő képzések

A Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács a 2012/2013-as tanév őszi félévében intenzív képzéseket hirdetett a hallgatók számára a helyi TMDK fordulókra való minél hatékonyabb felkészülés érdekében. 

Az első képzési napra október 7-én, hétfőn került sor, Kutatásmódszertan témában. Ezen a napon az Egyetemi Könyvtárban Nyitrai Erzsébet könyvtáros számolt be a hallgatóknak az Egyetem területén elérhető adatbáziskról, valamint további free-access adatbázisok is bemutatásra kerültek, amelyek kiváló szakirodalom- ill. adatforrásként szolgálhatnak a TMDK dolgozatok, vagy akár az évfolyamdolgozatk és szakdolgozatok készítésénél. 

Letölthető anyag: Összefoglaló az adatbázisokról

 

A Hogyan írjunk tudományos dolgozatot? című képzési nap október 8-án, kedden került megrendezésre. A jelenlévők számos hasznos információt hallhattak a témaválsztás, kutatási módszer kiválasztása és a tudományos dolgozatok felépítése, formai követelményei témában. A képzési napon Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd (MTK KMT), Dr. Ercsey Ida egyetemi docens (KGK MMT), Dr. Süle Edit egyetemi adjunktus (KGK MMT) és OTDK nyertes hallgatók működtek közre.

Letölthető anyag: Buruzs Adrienn: Tudományos dolgozat készítésének módszertana_jegyzet

 

A prezentációs- és előadás-technikák témakörében tartott harmadik képzésen Tóth Barbara kereskedelem és marketing szakos hallgató, HÖK tanulmányi és tehetséggondozási megbízott vezette be a hallgatókat a power point és a prezi készítés rejtelmeibe. 

Letölthető anyag: PP prezentáció készítés

Prezi.com bemutató: http://prezi.com/0lylamotenh8/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share