TMDK Gyakran Ismételt Kérdések

A TMDK-val kapcsolatos további kérdések estén a Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács (TMDT) titkárához, Szabados Eszterhez fordulhattok, e-mail címe: szabados@sze.hu.

KATEGÓRIÁK:

AZ ALAPOK

JELENTKEZÉS, A DOLGOZAT LEADÁSA

RÉSZVÉTEL, EREDMÉNYEK


AZ ALAPOK

 

Minek a rövidítése a TMDK?

A mozaikszó jelentése Tudományos és a Művészeti Diákköri Konferencia. A helyi (egyetemi szintű) konferenciára egy tavaszi és egy őszi fordulóban kerül sor, tehát évente kétszer. A rendezvény országos szinten is megrendezésre kerül, minden 2. év tavaszán (legközelebb 2013. áprilisban), ez az Országos Tudományos Diákköri Konferencia, azaz OTDK.

 

Mi az a tudományos diákkör?

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) meghatározása szerint a tudományos és művészeti diákkör a kötelező tananyaggal kapcsolatos ismeretek elmélyítését, a képzési követelményeket, a tantervi tananyagot meghaladó ismeretek elsajátítását, a hallgatói kutatómunkát, illetve a művészeti alkotótevékenységet elősegítő, ennek nyilvánosságot is biztosító önképző forma.

 

Hogy vehetek részt a TMDK-n?

A TMDK-ra bármilyen témában írt dolgozatokkal lehet nevezni, amelyeket a Konferencián szekciókba rendezve, Bíráló Bizottság előtt adnak elő a hallgatók. A TMDK-ra való felkészülést konzulensként tevékenykedő oktatók segítik.

 

Kik adhatnak be TMDK dolgozatot?

A konferenciára jogviszonnyal rendelkező hallgatók jelentkezhetnek. FSZ-es hallgatók, valamint már abszolutóriumot szerzettek csak a helyin indulhatnak.

Helyezést igen, de pénzjutalmat távoktatásos és levelező tagozatos, továbbá a TMDK nevezés időpontjában már abszolutóriumot szerzett hallgató nem kaphat!

 

Kötelező a tanszékek által ajánlott témák közül választani?

Bármilyen, a hallgató által választott témában lehet dolgozatot írni, a tanszékek által megadott témák csak ajánlás jellegűek. Akár a hallgatói tanulmányaihoz képest más karhoz tartozó téma kidolgozásával is lehet indulni. A konzulenssel szükséges/javasolt egyezetni.

 

Van előírás a konzulens beosztásával kapcsolatban?

Konzulensnek bármilyen fokozatú, illetve beosztású oktató választható, akár doktorandusz hallgató is.

 

Hogyan nevezhetek a Konferenciára?

A nevezéssel kapcsolatos részletes tájékoztatást ITT találod.

 

Milyen nyelven készíthető el a dolgozat?

A dolgozatok magyar vagy angol (vagy más) nyelven készíthetőek el. Ez az OTDK szekciót rendező intézmény döntése, hogy befogadja-e az idegen nyelvű dolgozatot. Ezért rizikós.

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia nyelve a magyar. Az idegen nyelvű pályamunka szóbeli bemutatása esetében, amennyiben ez lehetséges és indokolt, a bemutatási idő egy részében magyar nyelvű összefoglaló szükséges.

 

Milyen formai követelmények vonatkoznak a dolgozatra?

A 2013/2014-es tanév tavaszi TMDK fordulójában a XXXII. OTDK szekciófelhívásaiban foglalt formai követelmények lesznek az irányadóak. A formai követelmények hamarosan elérhetőek lesznek az otdt.hu oldalon. 

 

Titkosítható a TMDK dolgozat?

Mivel a Diákköri Konferencia helyi és országos szinten is nyilvános esemény, ezért a pályamunkák titkosítására nincs lehetőség.

 

JELENTKEZÉS, A DOLGOZAT LEADÁSA

 

Csak végzős hallgatók vehetnek részt a TMDK-n? Hány kreditet kell ahhoz megszerezni, hogy valaki "tédékázhasson"?

A TDK nincs kredithez kötve és bármilyen évfolyamon tanuló hallgatók részt vehetnek rajta. Sőt, javasolt, hogy minél korábbi évfolyamon kezdje el a hallgató a munkát!

 

Csak egyedül lehet TMDK dolgozatot írni?

Nem, a dolgozatot többen is elkészíthetik társszerzőként. Ebben az esetben a jelentkezés menete a következő: Egy szerző töltse ki a Téma ajánlása űrlapot, erről e-mailt kap, amelyben egy link jelzi a társzerzői jelentkezési felület elérhetőségét (amennyiben szükség van rá). Ennek a linknek (token) megadásával a Társszerzői jelentkezés felületen lehet szerzőként egy már létező témához társszerzőként jelentkezni.

 

Egy hallgató csak egy dolgozattal nevezhet?

Egy hallgatónak lehetősége van több pályamunkával is nevezni, akár oly módon is, hogy az egyiket társszerzővel, a másikat egyénileg készíti el.

 

Lehet-e szakdolgozattal TMDK-ra jelentkezni?

BA/BSc-s szakdolgozattal a védés előtt lehet nevezni, MA/MSc-s szakdolgozatot részben lehet felhasználni.

 

A jelentkezési felületen csak egy konzulens adható meg. Mit tegyek, ha két konzulensem van?

Az egyik konzulenst a megadott módon regisztrálni kell, a másik Oktató nevét írd meg a TMDT titkárnak, így bekerül a programfüzetbe és a nyilvántartásba.

 

Mit tegyek, ha a TMDK jelentkezési felületen a konzulensem neve nem szerepel az oktatók listájában?

Érdemes megnézni, hogy a konzulens neve milyen módon szerepel az egyetemi telefonkönyvben (pl. Dr. előtag, vagy egyéb tudományos fokozatra való utalás szerepel-e a nevében), ugyanis a konzulensi listában is ugyanolyan formátumban jelenik meg. Amenyiben egyáltalán nem található az oktató a listában, írj üzenetet a TMDT titkárnak, és felvesszük a konzulensed a listába.

 

Zenész hallgató absztrakt hiányában hogyan töltse ki a jelentkezési felületet?

Zenész hallgató esetében a Téma neve az előadni kívánt mű(vek) címe(i), a Téma leírása pedig az a szekció, amelyben szerepelni fog, illetve adott esetben a kíséret leírása. Figyelem: OTDK-ra jutni zenemű előadásával, énekkel és zeneszerzéssel is lehet.

 

Tudom-e javítani a leadott jelentkezésemet?

A már leadott jelentkezést csak az adminisztrációs felületen lehet javítani, ezért probléma esetén írj e-mailt a TMDT titkárnak.

 

Honnan tudom, hogy sikerült-e a jelentkezés?

Az elektronikus regisztrációról automatikusan e-mail értesítőt kap minden jelentkező a Neptun rendszerben használt e-mail címére.

 

A konzulensem hogyan tudja jóváhagyni a jelentkezésemet?

A konzulensedet meg kell jelölnöd a regisztrációnál, így az Oktató is automatikus üzenetet kap a jelentkezésedről. A Konzulens az e-mail értesítőben található gombokkal tudja elfogadni, illetve elutasítani a nevezést.

 

Mik a követelmények az absztrakttal kapcsolatban?

Az absztrakt a dolgozat rövid, velős összefoglalója legyen, ne a bevezetés első bekezdése. Az összefoglaló terjedelme min. 1300, max. 2000 karakter lehet szóközökkel. Minta-absztraktok letöltése

 

A nyomtatott formában leadandó dolgozatot be kell köttetni?

A TMDK dolgozatot nem szükséges beköttetni, elég bespiráloztatni, vagy iratsínbe tenni.

 

Nem tudom feltölteni a dolgozatomat, mi lehet a probléma?

A dolgozatot, illetve az esetleges mellékleteket csak meghatározott formátumban lehet feltölteni, a pályamunkát pdf-ben, a csatolmányokat pedig ZIP fájlként. Mindkét esetben fájlonként 6 MB a méretkorlát.

Amennyiben a dolgozat sok képet tartalmaz, ezért meghaladja a méretkorlátot, a dpi (felbontás) érték csökkentésével lehet a méreten változtatni, esetleg két fájlra bontva tölthető fel a dokumentum.

 

Honnan tudom, hogy sikerült-e feltöltenem a dolgozatomat?

Sikeres feltöltés esetén a „Feltöltött fájljaim” címke alatti listában megjelennek a dokumentumok.


RÉSZVÉTEL, EREDMÉNYEK

 

Csak versenyzőként vehetek részt a Konferencián?

Természetesen nem, a rendezvény nyitott, nézőket is várunk az előadásokra!

 

Mi a teendőm, ha jelentkeztem a Konferenciára, de nem készültem el határidőre a dolgozattal?

Amennyiben nem készült el a dolgozat időben, vagy más ok miatt gondoltad meg magad, küldj értesítést a TMDK titkárának, hogy ennek megfelelően korrigálhassuk a beosztást és a programot.

 

Mennyi idő áll rendelkezésre a dolgozat prezentálására?

A dolgozatok szóbeli bemutatására maximum 15 perc áll a hallgatók rendelkezésére. Ezt követően a zsűriben helyet foglaló oktatóknak, illetve hallgatói képviselőnek lehetőségük van kérdezni.

 

Zenész hallgató esetén mennyi idő áll rendelkezésre a mű előadására?

Az előadásra minimum 15, maxiumum 20 perc áll rendelkezésre.

 

A prezentációhoz kötelező egyetemi/kari ppt hátteret használni?

Nem, a prezentáció háttere, formátuma szabadon megválasztható. Lehetőség van prezi.com-os előadás készítésére is. Ebben az esetben ezt jelezzétek a TMDT Titkárnak, hogy ellenőrizhessük, a szükséges program telepítve van-e azon a számítógépen, amelyet a Konferencián fogtok használni.

 

Hogyan dőlnek el a helyezések?

Az egyes szekciókban elért helyezéseket a szekciók zsűrije határozza meg. A bírálók a konferencia előtt megkapják a dolgozatokat és a bírálati lapon, adott szempontok szerint pontozzák a dolgozatokat illetve kérdéseket tesznek fel, megjegyzéseket írnak.

Az előadást a szekció zsűrije hallgatja meg, akik pontozzák azt a adott szempontok szerint. A zsűri - a szekció elnökének vezetésével - összegzi a dolgozatra és előadásra kapott pontokat, és megállapítja a rangsort.

 

Hogyan értesülhetek az eredményekről?

A Konferencia napján a szekciók előadásait ünnepélyes eredményhirdetés követi, amelynek időpontjáról és helyszínéről a Tudományos Portálról (tud.sze.hu), illetve a programfüzetből értesülhetnek a résztvevők és az érdeklődők.

Az eredmények a Konferenciát követően néhány napon belül felkerülnek a Tudományos Portálra.

 

Honnan fogom megtudni, hogy a zsűri javasolt-e az OTDK-ra?

A javasolt hallgatók e-mail értesítőt kapnak a Konferenciát követő napokban, illetve a lista felkerül a Tudományos Portálra is.

 

Hány kredit jár a TMDK-n való részvételért, illetve helyezésért?

Sem a TMDK-n való részvételért, sem a helyezések eléréséért nem kapnak a hallgatók kreditpontot.

 

Kapnak pénzjutalmat a helyezettek?

Az egyes szekciók előadóinak számától függően I., II, III. helyezés, valamint különdíj osztható ki. Helyezést igen, de pénzjutalmat távoktatásos és levelező tagozatos, továbbá a TMDK nevezés időpontjában már abszolutóriumot szerzett hallgató nem kaphat! A jutalmakat a Tanulmányi Osztályon nyilvántartott adatok alapján utalással fizeti ki az Egyetem.

 

Helyezés elérésével automatikusan jár a jog az OTDK-n való részvételre?

A helyezések és az OTDK-n való indulási jog függetlenek egymástól. Az országos versenyen a zsűri ajánlásától függően indulhatnak a hallgatók, így aki nem lett helyezett, az is kaphat jogot, és fordítva, előfordulhat, hogy helyezett hallgatót nem javasol a zsűri az OTDK-ra.

A helyezések sorrendje elsődleges a döntések meghozatalánál. A helyezésektől eltérő OTDK jelölést írásban indokolja a zsűri.