Tudományos diákköri tevékenység

Tudományos és művészeti diákköri tevékenység

A tudományos és művészeti diákkör a kötelező tananyaggal kapcsolatos ismeretek elmélyítését, a képzési követelményeket, a tantervi tananyagot meghaladó ismeretek elsajátítását, a hallgatói kutatómunkát, illetve a művészeti alkotótevékenységet elősegítő, ennek nyilvánosságot is biztosító önképzőköri forma. A tudományos és művészeti diákköri tevékenység az egyetemi, főiskolai tanulmányok kezdeti időszakában induló vagy az alsóbb évfolyamokon kezdődő, folyamatos tutoriális (mentor) jellegű hallgató-tanár műhelymunka, szakmai kapcsolat, a minőségi értelmiségi képzés fontos területe, a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a hazai felsőoktatásban. A diáktudományos és művészeti tevékenység a tudományos és művészeti pályára való felkészítés, felkészülés legmagasabb szintje a doktori iskolát megelőző képzési szakaszban, s mint ilyen, a doktori képzés (PhD-, illetve DLA-képzés) egyik legjobb előiskolája.

A TDK keretei között folytatott tudományos és művészeti tevékenység kitartó, következetes munkán, folyamatos tanuláson és igazi megmérettetésen alapul. Megtanít érvelni, vitatkozni, mások igazát megismerni, elfogadni, néha még a „felnőtt” tudós nemzedéknek is példát mutatva örülni más sikereinek, elért eredményeinek. A szakmai, tudományos sikerek elérése mellett, vagy inkább mindezek előtt igényességre, a gondolkodás meg nem alkuvó becsületességére, a kutatói életforma nagyszerűségére, a felfedezés örömére, az új melletti kiállásra, de együttműködésre és toleranciára is nevel. A TDK-munka vállalása személyes döntés, amely a tudományos munka iránti alázattal, szorgos, kitartó munkával jár. A kölcsönös együttműködésen alapuló műhelymunka tanárnak, diáknak egyformán nagy lehetőség. Olyan szellemi fellendülést eredményez, amely kedvező hatással van az egyetemi, de továbbtekintve hazánk tudományos és művészeti életének egészére is. (TDK Kézikönyv, Országos Tudományos Diákköri Tanács, 2009)

Az egyetemi TMDK konferenciákra benyújtott pályaművek, 2006-2010

Szervezeti egység

2006

2007

2008

2009*

2010

2011**

2012

Műszaki Tudományi Kar

46

47

71

59

123

47

100

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

46

28

71

22

34

45

76

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

34

10

66

12

48

12

43

Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet

9

3

6

10

10

3

17

Varga Tibor Zeneművészeti Intézet

83

53

92

49

122

65

111

Összesen

218

141

306

152

337

172

347

* 2009 tavaszán csak a PLI rendezett TMDK-t

** 2011 tavaszán csak a KGK rendezett TMDK-t

Forrás: Széchenyi István Egyetem Rektori Hivatal

 

Országos Tudományos Diákköri Konferencia

A kétévenként megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások tudományos eredményeinek bemutatási lehetősége. Második „forduló”, a döntő, amelyre csak intézményi jelölés, illetve szakmai zsűri és nyilvánosság előtti bemutatás és pozitív bírálói javaslat, minősítés alapján lehet bejutni. Az utóbbi országos konferenciák adatait figyelembe véve, 3500–4000 hallgató nevez a kétévente rendezett konferencia különböző – jelenleg tizenhat – szekciójába. Az OTDK-kat az Országos Tudományos Diákköri Tanács az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia védnökségével, a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények erkölcsi, anyagi támogatásával szervezi, egyre növekvő társadalmi nyilvánosság mellett. A részvétel elsősorban erkölcsi elismerés, olyan lehetőség, amely alkalmat ad egy-egy tudományterület legelismertebb képviselőiből álló szakmai zsűri és a hallgatóság előtti érvelésre, vitára, véleménycserére, egyben felkészít a szakterület hazai és külföldi konferenciáin való szereplésre, a saját és mások munkájának, előadásának értékelése révén pedig megerősítést, további ösztönzést adhat a sokszor nem kis áldozattal járó kutatómunkához, művészeti tevékenységhez. A hallgatók közötti szakmai, tudományos kommunikáció biztosítása, elősegítése, lehetősége mellett, a „felnőtt” tudósok, oktatók, kutatók és művészek hasznos találkozója és jelentős fóruma is a konferencia. Az igényes, jól szervezett szabadidős programok pedig élményt, kikapcsolódást, jó hangulatot biztosítanak a résztvevőknek. (TDK Kézikönyv, Országos Tudományos Diákköri Tanács, 2009)

Az Egyetem hallgatói évek óta kiegyenlítetten szerepelnek az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon, évente mintegy 20-30 díjat szereznek az országos megmérettetésen.

 OTDK helyezések száma, 2003-2011[1]

Helyezés/Év

2003

2005

2007

2009

2011

1. helyezés

2

4

3

6

7

2. helyezés

7

9

9

4

4

3. helyezés

4

7

4

5

6

Különdíj

9

8

6

6

11

Összesen

23

28

22

21

28

Forrás: Széchenyi István Egyetem Rektori Hivatal

 


[1] Az OTDK minden második évben kerül megrendezésre