Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíj pályázata

Felhívás Alap-, Mester-, Doktori-, képzésben résztvevő hallgatók és posztdoktorok számára Kutatói Ösztöndíjra az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2016-ban meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, a mesterképzésben vagy a doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók esetében, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program a kutatói és alkotói kiválóságot minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

Célja a tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú publikáció (pl. tudományos cikk, szakdolgozat vagy TDK-dolgozat), vagy egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint a doktori disszertáció megfelelő előkészítése, megalapozása. A pályázati kategóriák közül több esetében kiemelt szempont a TDK-tevékenység.

A pályázatok benyújthatók 2016. június 10 - 27. között.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatokat a pályázati útmutatóban meghatározott módon postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként kell benyújtani. 
Kérdés esetén forduljon Tomolákné Krokker Szilvia ÚNKP koordinátorhoz ügyfélfogadási időben az alábbi elérhetőségeken:
Ügyfélfogadási idő: H – Sz: 9.00-11.00
E-mail címe: krokker@sze.hu
Telefonszám: +3696/503-490

 Kategóriánkénti ösztöndíj összegek a 2016/2017. tanévben (Ft/fő/hó) – az egyes kategóriák pontos meghatározása a pályázati útmutatókban található.
Alapképzésben részt vevő hallgató, osztatlan képzés (180 kreditig):              75.000.-
Mesterképzésben részt vevő hallgató, osztatlan képzés (180 kredit után):     100.000.-
Doktori képzésben részt vevő első éves hallgató:                                            110.000.-
Doktori képzésben részt vevő másod-, harmad éves hallgató:                         150.000.-
Doktorjelölt:                                                                                                     250.000.-
Posztdoktor I.:                                                                                                   300.000.-
Posztdoktor II.:                                                                                                  350.000.-

Az ösztöndíj időtartama: Az ösztöndíjas időszak 2016. szeptember 1-jétől 2017. június 30-ig szól, a pályázók 10 havi ösztöndíjra pályázhatnak, mely további 10 hónappal meghosszabbítható.

A pályázati felhívások és a kapcsolódó dokumentumok (Pályázati Felhívás, Pályázati Útmutató, Pályázati Adatlap) letölthetőek az Emberi Erőforrás Minisztériumának honlapjáról: http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=206#!DocumentBrowse