Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás

 
Az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók szellemitulajdon-védelmi tudásának bőv
ítése érdekében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pályázaton elnyerhető díjat létesít a 2015 februárjában végzős hallgatók részére.
 
A pályázat célja
Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját szellemitulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják és feltérképezzék az általuk választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit. A pályamű írása közben a hallgatók megismerhetik a szellemitulajdon-védelem elméleti alapjait, és betekintést kaphatnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe gyakorlati oldalról is.
A pályázat tartalma
A pályázaton egy minimum 10 oldal terjedelmű dolgozattal lehet nevezni, amiben a végzős hallgató a választott diplomamunka-, illetve szakdolgozati témájának szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel, illetve olyan szak/diploma dolgozattal, aminek fő témája a szellemitulajdon-védelem. A kétfajta pályázat értékelésnél a hivatal figyelembe veszi, hogy a dolgozat témája teljesen, vagy részlegesen szellemitulajdon-védelm, és indokolt esetben megosztott díjazást ítél oda a kategóriában.
A pályázat megírását a hivatal szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja, akinek feladata végigkísérni a hallgatót a dolgozat elkészítésén és segíteni a dolgozat megírását.
 
A pályázat versenyeztetésen alapul. A hallgatók az alábbi négy kategóriában pályázhatnak:
1. szabadalom/használatiminta-oltalom,
2. védjegyoltalom,
3. formatervezésiminta-oltalom,
4. szerzői jog.
 
A pályázók köre
A pályázaton azok a felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, akik a 2014/15 tanév őszi félévének végén fejezik be tanulmányaikat.
 
Pályázati határidők
A pályázati jelentkezés határideje: 2014. november 17.
A pályázat leadási határideje: 2015. március 13.
 
A pályázati díj összege és elbírálása
A négy meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezett kerül díjazásra.
Első díj kategóriánként: 150 000 Ft
Második díj kategóriánként: 125 000 Ft
Harmadik díj kategóriánként: 100 000 Ft
A pénzjutalomban nem részesülő hallgatók értékes könyvajándékot vehetnek át.
 
A pályázat részletes tartalmáról bővebb információ található az SZTNH honlapján: