Ujvári János diplomadíj-pályázati felhívás

SZTNH

Ujvári János diplomadíj-pályázati felhívás

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók szellemitulajdon-védelmi tudásának fokozására egyedi hallgatói díjat létesít.

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja

 A pályázat abban segíti a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megvizsgálják szellemitulajdon-védelmi szempontból. A hallgatók a pályázatírás közben megismerik a szellemitulajdon-védelem alapjait, betekintést kapnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe, és olyan tudásra tesznek szert, amit a későbbiekben munkavállalóként, kutatóként vagy mérnökként is hasznosíthatnak. A pályázat írásához az SZTNH térítésmentes képzést és szakmai támogatást biztosít.

A pályázat tartalma

 A végzős hallgató a választott diplomamunka-, illetve szakdolgozati témájának meghatározott szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel minimum 10 oldal terjedelemben. A dolgozatnak tükröznie kell, hogy a hallgató alapfokon átlátja és értelmezi a szellemitulajdon-védelem rendszerét, és ebben el tudja helyezni saját témájának, megoldásának vizsgálatát újdonság, oltalmazhatóság, illetve hasznosíthatóság szempontjából.

A pályázat versenyeztetésen alapul. A hallgatók az alábbi négy kategória egyikében pályázhatnak:

  1. szabadalom/használatiminta-oltalom,
  2. védjegyoltalom,
  3. formatervezésiminta-oltalom,
  4. szerzői jog.

A pályázók köre

A pályázaton a 2012/13. tanévben felsőfokú alap- és mesterképzésben tanulmányokat folytató, végzős hallgatók vehetnek részt.

Pályázati határidők

 A pályázati jelentkezés határideje:                          2013. február 25.

A diplomadíj-pályázat leadási határideje:                   2013. június 29.

A pályázati díj összege és elbírálása

A négy meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezett kerül díjazásra.

 Első díj kategóriánként:                                       150 000 Ft

Második díj kategóriánként:                                  125 000 Ft

Harmadik díj kategóriánként:                                 100 000 Ft

 

A pályázat részletes tartalmáról bővebb információ található az SZTNH honlapján:

http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/