AZ ÚNKP 2023. ÉVI PÁLYÁZATAINAK A TÁMOGATÓ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT DÖNTÉSI LISTÁI

unkp_logo-04.png

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) 2023. évben kiírt pályázatainak az intézmény által felterjesztett és a Támogató által jóváhagyott döntési listái:

TÁMOGATÁSRA JAVASOLT:

Pályázati azonosító Intézmény, kar/doktori iskola kódja Tudományterületi besorolás Tudományági besorolás Kutatási téma címe Ösztöndíjas időszak hossza (hónap)
ÚNKP-23-1-I-SZE-48 SZE AK VII. társadalomtudományok 3 hadtudományok Ukrajna fegyveres támogatása az orosz-ukrán háborúban 5
ÚNKP-23-1-I-SZE-42 SZE ÉÉKK IV. műszaki tudományok  4 építészmérnöki tudományok Mesterséges intelligencia építészeti alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata 5
ÚNKP-23-1-I-SZE-67 SZE AK II. bölcsészettudományok  6 neveléstudományok Tanulásban akadályozott tanulók nyelvi képességeinek felmérése 5
ÚNKP-23-2-I-SZE-85 SZE DFK VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok A jogellenes gyermekelviteli ügyek hazai és nemzetközi gyakorlata 5
ÚNKP-23-2-II-SZE-86 SZE KGK VII. társadalomtudományok 4 közgazdaságtudományok Pénzügyi elemzési technikákkal fenntarthatthatósági számviteli mérőszámok kidolgozásának keretrendszere az ESG-SDG teljesítmény átfogó értékelése érdekében, nagyszámú nemzetközi vállalat jelentéstételi gyakorlatának elemzésével 10
ÚNKP-23-2-I-SZE-87 SZE GIVK IV. műszaki tudományok  6 gépészeti tudományok A DIC méréstechnika alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata beton elemeken 10
ÚNKP-23-2-I-SZE-56 SZE MUK V. művészetek  3 iparművészet Játék vagy használható technika? - Xerográfia az alkalmazott grafikában 10
ÚNKP-23-2-I-SZE-69 SZE AHJK IV. műszaki tudományok  2 anyagtudományok és technológiák Belső égésű motor dugattyúgyűrű felületén lézergravírozással kialakított struktúra tribológiai vizsgálata 10
ÚNKP-23-2-I-SZE-82 SZE AHJK IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok Hidrogén és belsőégésű hajtás okozta kondenzátum mennyiségének és hatásainak meghatározása a kompresszorkerék előtt szimulációs környezetben.  5
ÚNKP-23-2-I-SZE-39 SZE GIVK IV. műszaki tudományok  10 villamosmérnöki tudományok Li-ion akkumulátorok állapot becslése mesterséges intelligencia alkalmazásával 5
ÚNKP-23-2-I-SZE-92 SZE AKMK I. agrártudományok 4 erdészeti és vadgazdálkodási  Biológiai védekezés a mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima) ellen, és a gazdanövénykörre vonatkozó vizsgálatok 5
ÚNKP-23-3-I-SZE-13 SZE MMTDI IV. műszaki tudományok  7 informatikai tudományok Álhírekre való fogékonyság felmérése a társadalmi generációk körében, közösségimédia-elemzés segítségével 12
ÚNKP-23-3-I-SZE-4 SZE MMTDI IV. műszaki tudományok  10 villamosmérnöki tudományok Szinkron reluktancia villamos gép újratervezése és újragyártása a körforgásos gazdasági modell szempontjai szerint 12
ÚNKP-23-3-I-SZE-26 SZE MMTDI IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok Egy versenygokart többtest-dinamikai szimulációja a váz rugalmasságának figyelembevételével. 5
ÚNKP-23-3-I-SZE-66 SZE WAMDI I. agrártudományok 5 növénytermesztési és kertészeti tudományok Az azbesztcement komplexumot tartalmazó csapadékvízzel szennyezett öntözővíz toxikus hatása a Solanum lycopersicum csírázására, kezdeti növekedésére, valamint fiziológiai és biokémiai paramétereire 12
ÚNKP-23-3-I-SZE-90 SZE MMTDI IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok Szoftvertesztelői eljárások automatizálási lehetőségeinek kutatása HIL/SIL környezetben CI/CV alapokon 12
ÚNKP-23-3-I-SZE-79 SZE WAMDI I. agrártudományok 2 állattenyésztési tudományok agrártudományok  Takarmányok minőségének vizsgálata műszeres illatmérés eredményei alapján 12
ÚNKP-23-3-I-SZE-34 SZE MMTDI IV. műszaki tudományok  6 gépészeti tudományok Nemlineáris dinamikus rendszerek irányítási algoritmusainak hatékonyságvizsgálata 5
ÚNKP-23-3-I-SZE-41 SZE MMTDI IV. műszaki tudományok  2 anyagtudományok és technológiák Bioalapú polimer újrahasznosíthatóságának vizsgálata 12
ÚNKP-23-3-I-SZE-95 SZE ÁJDI VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok Az államot illető közjogi és magánjogi jogosítványok elhatárolása különös tekintettel a közgyűjteményben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadására irányuló eljárásra 5
ÚNKP-23-3-II-SZE-96 SZE MMTDI IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok Kísérleti energiahatékony jármű menetellenállásának részletes vizsgálata 12
ÚNKP-23-3-II-SZE-62 SZE MMTDI IV. műszaki tudományok  5 építőmérnöki tudományok Az útburkolat nyomvályúsodásának véges elemes modellezése 12
ÚNKP-23-3-II-SZE-31 SZE MMTDI IV. műszaki tudományok  6 gépészeti tudományok Szintaktikus fémhabok mechanikai veselkedésének numerikus modellezése és az eredmények validálása anyagvizsgálati módszerekkel 12
ÚNKP-23-3-II-SZE-20 SZE MMTDI IV. műszaki tudományok  5 építőmérnöki tudományok A szerkezeti és geometriai romlás hatása a közúti vasúti felépítményrendszerekre: élettartam meghatározása geometriai és dinamikai módszerek alkalmazásával 12
ÚNKP-23-3-II-SZE-51 SZE WAMDI I. agrártudományok 5 növénytermesztési és kertészeti tudományok Légi és földközeli szenzorok NDVI értékeinek egy időben történő vizsgálata 12
ÚNKP-23-3-II-SZE-70 SZE MMTDI IV. műszaki tudományok  6 gépészeti tudományok Alternatív tüzelőanyagok alkalmazásának hatása magas fordulatszámú rotor-csapágy rendszerek rotordinamikájára 12
ÚNKP-23-3-II-SZE-25 SZE WAMDI I. agrártudományok 2 állattenyésztési tudományok agrártudományok  Fermentált takarmány hatása az interleukin (IL-6 és IL-10) génexpressziójára brojlerekben 12
ÚNKP-23-3-II-SZE-9 SZE MMTDI IV. műszaki tudományok  2 anyagtudományok és technológiák Az öngyógyító hatás vizsgálata kémiailag habosított rPET blendekben 12
ÚNKP-23-3-II-SZE-78 SZE MMTDI IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok Hibrid járműarchitektúra optimalizációja szimulációs és validációs eszközökkel a felhasználás és az új technológiai lehetőségek függvényében 12
ÚNKP-23-3-II-SZE-93 SZE ÁJDI VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok A termékfelelősségi szabályozás fenntarthatóságának kérdései – A fejlesztési kockázat joggazdaságtani elemzése 12
ÚNKP-23-3-II-SZE-55 SZE ÁJDI VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok A különleges jogrenddel összefüggésben gyakorolható jogi és politikai kontrollmechanizmusok  12
ÚNKP-23-3-II-SZE-84 SZE MMTDI IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok A dinamikusan optimalizált raktári termékelhelyezés okozta hatások vizsgálata a háttértári betárolásokra vonatkozóan 12
ÚNKP-23-3-II-SZE-18 SZE MMTDI IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok Hidrogén hajtású járművek sűrítőkerék eróziójának vizsgálata 12
ÚNKP-23-3-II-SZE-10 SZE RGDI VII. társadalomtudományok 8 regionális tudományok A vállalati beágyazottság fenntartható modellje a kis- és közepes méretű családi cégek jó gyakorlatai alapján 12
ÚNKP-23-3-II-SZE-14 SZE RGDI VII. társadalomtudományok 8 regionális tudományok A klaszterek és vállalati hálózatok szerepének vizsgálata a fenntartható fejlődési célok elérésében 5
ÚNKP-23-3-II-SZE-77 SZE MMTDI IV. műszaki tudományok  7 informatikai tudományok Gyalogosok járműforgalomra gyakorolt hatásának elemzése gépi látás alapú módszerrel közúti csomópontokban 5
ÚNKP-23-3-II-SZE-7 SZE RGDI VII. társadalomtudományok 8 regionális tudományok A családbarát vállalatok társadalmi felelősségvállalásának vizsgálata 5
ÚNKP-23-4-I-SZE-60 SZE MMTDI IV. műszaki tudományok  10 villamosmérnöki tudományok A villamos járműhajtásokban alkalmazott állandó mágneses szinkrongépek
fluxusmodelljének nemlineáris bővítése korszerű érzékelő nélküli szabályozási eljárásokhoz
6
ÚNKP-23-4-I-SZE-27 SZE RGDI VII. társadalomtudományok 8 regionális tudományok Fiatal felnőttek klímaszorongással kapcsolatos ismeretei és érzései: Longitudinális kutatás a környezeti tudatosság mintázatainak feltárására mesterséges intelligencia segítségével 6
ÚNKP-23-4-I-SZE-23 SZE MMTDI IV. műszaki tudományok  2 anyagtudományok és technológiák 3D nyomtatott fém-szigetelő vasmag fejlesztése elektromotorokhoz. 6
ÚNKP-23-4-II-SZE-65 SZE ÁJDI VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok A cyberfare state egyes jellemvonásainak a vizsgálata, avagy a kibertér hatása a biztonságra, az államra és a társadalomra 12
ÚNKP-23-4-II-SZE-1 SZE WAMDI I. agrártudományok 3 élelmiszertudományok  Vadszeder (Rubus fruticosus L.) gyümölcspor felhasználása élelmiszerben, mint természetes antioxidáns összetevő és színezék 12
ÚNKP-23-4-II-SZE-73 SZE GIVK IV. műszaki tudományok  10 villamosmérnöki tudományok Nemlineáris állapotbecslési módszerek szinkronmotoros villamos hajtások szögsebesség-érzékelő nélküli szabályozásához 12
ÚNKP-23-5-SZE-109 SZE DFK VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok A precíziós medicina jogi kihívásai Magyarországon: A prediktív diagnosztikai genetikai tesztektől a génterápiáig vezető út jogi normáinak újragondolása 12
ÚNKP-23-5-SZE-110 SZE AHJK IV. műszaki tudományok  2 anyagtudományok és technológiák Határfelületi kapcsolatok vizsgálata különböző járműipari anyagok esetén 12
ÚNKP-23-5-SZE-111 SZE KGK VII. társadalomtudományok 2 gazdálkodás- és szervezéstudományok A digitális leszakadás azonosítására alkalmas nemzetközi indikátorok összevetése 12
ÚNKP-23-5-SZE-112 SZE AHJK IV. műszaki tudományok  2 anyagtudományok és technológiák Gyártási körülmények hatásának vizsgálata additív feldolgozásra szánt akrilnitril butadién sztirol (ABS) alapanyagra 12

 

TARTALÉKLISTA:

Pályázati azonosító Intézmény, kar/doktori iskola kódja Tudományterületi besorolás Tudományági besorolás Kutatási téma címe Ösztöndíjas időszak hossza (hónap)
ÚNKP-23-1-I-SZE-32 SZE ÉÉKK IV. műszaki tudományok  4 építészmérnöki tudományok Parametrikus tervezés alkalmazása az építészeti tervezésben 5
ÚNKP-23-1-I-SZE-30 SZE AK VII. társadalomtudományok 8 regionális tudományok Energiahíd? - Törökország tranzit szerepe az Európai Unió energaiellátásában  5
ÚNKP-23-1-I-SZE-97 SZE KGK VII. társadalomtudományok 4 közgazdaságtudományok Egészséges énkép a társadalmi elvárások, a média és a marketing hálójában 5
ÚNKP-23-2-I-SZE-16 SZE KGK VII. társadalomtudományok 2 gazdálkodás- és szervezéstudományok Válságkezelés hazai kis- és középvállalkozásokban: Csendes vizek nem képeznek jó hajósokat 10
ÚNKP-23-2-I-SZE-105 SZE DFK VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok A humán reprodukciós eljárásokból visszamaradt embriók jogi státusza – Az embriódonáció társadalmi támogatottságának vizsgálata hazánkban nemzetközi trendek összehasonlításával 10
ÚNKP-23-2-I-SZE-57 SZE MUK V. művészetek  3 iparművészet Ne csak lásd, érezd! Taktilitás a könyvtervezésben 10
ÚNKP-23-2-I-SZE-76 SZE DFK VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok Dezinformáció a modern biztonsági kihívások tükrében, különös tekintettel a közösségi
médiára.
10
ÚNKP-23-2-I-SZE-11 SZE AHJK IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok Karbon kompozit felni tervezése Formula Student versenyautóhoz 10
ÚNKP-23-2-I-SZE-36 SZE ÉÉKK IV. műszaki tudományok  4 építészmérnöki tudományok Épületek energetikai jellemzőinek számítása innovatív módszerekkel 10
ÚNKP-23-2-I-SZE-15 SZE DFK VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok Mi kering a fejünk felett? Avagy az űrszemét kapcsán felmerülő problémák 10
ÚNKP-23-2-I-SZE-5 SZE GIVK IV. műszaki tudományok  10 villamosmérnöki tudományok 5G hálózat (RAN+Core) méréstechnikai vizsgálata és infrastruktúra monitoring UAV rendszerrel 5
ÚNKP-23-3-I-SZE-8 SZE WAMDI I. agrártudományok 5 növénytermesztési és kertészeti tudományok Biostimuláns Mikroalga Biomassza Alkalmazási Lehetőségeinek Vizsgálata Muskátli Növekedésének És Fejlődésének Befolyásolására 12
ÚNKP-23-3-I-SZE-91 SZE RGDI VII. társadalomtudományok 2 gazdálkodás- és szervezéstudományok A családi vállalkozások növekedésének lehetőségei: a nemzetköztiesedés előnyei és hátrányai 5
ÚNKP-23-3-II-SZE-17 SZE ÁJDI VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok Sértetti jogok szabályozásának összehasonlítása a német és az osztrák büntetőeljárási kódexben - Különös tekintettel a sértett fogalmára  12
ÚNKP-23-3-II-SZE-40 SZE ÁJDI VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok Az innovációs ökoszisztéma szerződései: a kutatási és kockázati tőkebefektetési szerződés 12
ÚNKP-23-3-II-SZE-103 SZE ÁJDI VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok A kollektív alku szabályrendszerének jog-összehasonlító elemzése - különös tekintettel az osztrák, cseh és a szlovák szabályrendszerre 12
ÚNKP-23-4-I-SZE-21 SZE ÁJDI VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok A multilaterális nemzetközi szerződések módosítása és bizonyos részes felek közötti megváltoztatása 12
ÚNKP-23-4-I-SZE-101 SZE RGDI VII. társadalomtudományok 8 regionális tudományok Az egyetem-központú innovációs ökoszisztémák hatása a hallgatók fenntarthatósággal kapcsolatos attitűdjére  12
ÚNKP-23-4-I-SZE-61 SZE MMTDI IV. műszaki tudományok  7 informatikai tudományok Útválasztási algoritmus vizsgálata és optimalizálása a kapszula hálózatok területén 12
ÚNKP-23-4-II-SZE-71 SZE KGK VII. társadalomtudományok 8 regionális tudományok A kulturális és kreatív gazdaság feltételrendszerének vizsgálata 12
ÚNKP-23-4-II-SZE-3 SZE KGK VII. társadalomtudományok 8 regionális tudományok A web 3.0 alapú megoldások alkalmazásának hatása a fenntartható turizmus fejlesztésére és a helyi közösségek támogatására 12
ÚNKP-23-4-II-SZE-102 SZE DFK VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok Versenykorlátozó megállapodások a magánjogban – különös tekintettel a humán erőforrással összefüggő szerződésekre 12

 

TÁMOGATÁSRA NEM JAVASOLT:

Pályázati azonosító Intézmény, kar/doktori iskola kódja Tudományterületi besorolás Tudományági besorolás Kutatási téma címe Ösztöndíjas időszak hossza (hónap)
ÚNKP-23-1-I-SZE-46 SZE AHJK IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok A szimuláció létjogosultsága a járműiparban 5
ÚNKP-23-1-I-SZE-54 SZE AK VII. társadalomtudományok 10 szociológiai tudományok A magyar-román ellentét eredete a magyarországi fiatalok körében és diverzitása a Romániában élő magyar fiatalság véleményével szemben 10
ÚNKP-23-1-I-SZE-47 SZE MUK V. művészetek  8 zeneművészet A trombita sokszínűségének bemutatása 3 előadási darabon keresztül 10
ÚNKP-23-1-I-SZE-38 SZE KGK VII. társadalomtudományok 2 gazdálkodás- és szervezéstudományok Hallgatók médiafogyasztási szokásai a Széchenyi István Egyetem közösségi platformjain 10
ÚNKP-23-1-I-SZE-19 SZE AHJK IV. műszaki tudományok  2 anyagtudományok és technológiák Oxid nanorészecske keverékek hatásának gyakorlati vizsgálata Group III típusú bázisolaj tulajdonságainak javítására 5
ÚNKP-23-1-I-SZE-68 SZE MUK V. művészetek  3 iparművészet Micélium alapú biokompozitok 10
ÚNKP-23-1-I-SZE-100 SZE AKMK I. agrártudományok 5 növénytermesztési és kertészeti tudományok IoT Nedvességszenzor fejlesztése a mezőgazdaság számára 10
ÚNKP-23-1-I-SZE-104 SZE AKMK I. agrártudományok 5 növénytermesztési és kertészeti tudományok Különböző talajművelési rendszerekben mért fizikai és mechanikai tulajdonságok hatása a szemes kukoricára (Zea Mays L.) 10
ÚNKP-23-1-I-SZE-88 SZE KGK VII. társadalomtudományok 4 közgazdaságtudományok Igény alapú közösségi közlekedés létrehozásának és menedzsmentjének feltételei 10
ÚNKP-23-2-I-SZE-59 SZE AHJK IV. műszaki tudományok  2 anyagtudományok és technológiák Korrózióálló felrakóhegesztések metallográfiai kutatása 10
ÚNKP-23-2-I-SZE-43 SZE AHJK IV. műszaki tudományok  2 anyagtudományok és technológiák Additív technológiával előállított acél gömbhéj erősítőanyagok végeselem modellezése és optimalizációja 10
ÚNKP-23-2-II-SZE-72 SZE KGK VII. társadalomtudományok 4 közgazdaságtudományok A folyamatfejlesztés szerepe a 21. században - egy szervezeti terület transzformációja 10
ÚNKP-23-2-I-SZE-12 SZE MUK V. művészetek  8 zeneművészet A beszédszerű zene oktatása alapfokon a Puskás Gitáriskolán keresztül 10
ÚNKP-23-2-III-SZE-53 SZE AHJK IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok Alternatív és szintetikus tüzelőanyagok dugattyúgyűrű-hengerfal rendszer kopására gyakorolt hatásának numerikus vizsgálata 10
ÚNKP-23-2-I-SZE-98 SZE DFK VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok Megújuló kiberbiztonsági szabályozása az Uniónak, különös tekintettel az ENISA tevékenységére 10
ÚNKP-23-2-I-SZE-28 SZE GIVK IV. műszaki tudományok  10 villamosmérnöki tudományok Bluetooth helymeghatározó rendszer fejlesztése 5
ÚNKP-23-2-I-SZE-64 SZE AHJK IV. műszaki tudományok  1 agrárműszaki tudományok Süllyesztékek javítása fém 3D nyomtatás és mérnöki visszafejtés segítségével 10
ÚNKP-23-2-I-SZE-22 SZE AHJK IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok Kutatási munka motorkerékpár komfortelektronikai termék fejlesztésének mérnöki támogatásához 5
ÚNKP-23-2-I-SZE-33 SZE DFK VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok Prostitúció szabályozása a dualizmus időszakában 10
ÚNKP-23-2-III-SZE-99 SZE ÉÉKK IV. műszaki tudományok  4 építészmérnöki tudományok Műemléki épületek felmérési módszertanának összehasonlítása BIM-es alapokon 10
ÚNKP-23-3-II-SZE-80 SZE MMTDI IV. műszaki tudományok  6 gépészeti tudományok Ütközési feladatok hatékony megoldásának implementálása kereskedelmi végeselem szoftverekbe 7
ÚNKP-23-4-I-SZE-58 SZE WAMDI I. agrártudományok 3 élelmiszertudományok  β-kazein A2A2 fehérje genotípusú tej technofunkcionális tulajdonságainak vizsgálata savas és oltós alvasztás során 12
ÚNKP-23-4-I-SZE-108 SZE MMTDI IV. műszaki tudományok  7 informatikai tudományok Kognitív és Szemantikus Adaptív Rendszerek Hipergráf-Tenzor Gráftranszformáció-alapú Modellezése és Analízise 12
ÚNKP-23-4-I-SZE-52 SZE RGDI VII. társadalomtudományok 2 gazdálkodás- és szervezéstudományok Systems Engineering érettségi modell meghatározása és alkalmazása FSAE járműfejlesztési modellkörnyezetben 12
ÚNKP-23-4-I-SZE-50 SZE MMTDI IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok Fenntartható logisztikai stratégiák kialakítása 12
ÚNKP-23-4-II-SZE-37 SZE ÉÉKK IV. műszaki tudományok  4 építészmérnöki tudományok Az egyenértékű imperfekció módszer alkalmazása hullámos gerincű I-tartók stabilitási ellenállásának meghatározására 12
ÚNKP-23-4-II-SZE-89 SZE GIVK IV. műszaki tudományok  6 gépészeti tudományok A DIC méréstechnika alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata és fejlesztése orvostudományi területeken 12
ÚNKP-23-4-II-SZE-6 SZE KGK VII. társadalomtudományok 4 közgazdaságtudományok TikTok használat megítélése a magyarországi fiatalok körében - attitűdvizsgálat 12
ÚNKP-23-4-II-SZE-2 SZE AKMK I. agrártudományok 3 élelmiszertudományok  A júdásfüle gomba (Auricularia auricula-judae) élelmiszeripari felhasználásának lehetőségei 12
ÚNKP-23-4-II-SZE-35 SZE KGK VII. társadalomtudományok 2 gazdálkodás- és szervezéstudományok Sustainability aspects of on-demand transportation systems 12
ÚNKP-23-4-II-SZE-63 SZE AKMK I. agrártudományok 3 élelmiszertudományok  Hatékony PGP mikroorganizmusok alkalmazhatóságának vizsgálata 12
ÚNKP-23-4-II-SZE-81 SZE AHJK IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok A lítium akkumulátor biztonságos tárolásának, szállításának és felhasználásának vizsgálata 12
ÚNKP-23-4-II-SZE-44 SZE AKMK I. agrártudományok 5 növénytermesztési és kertészeti tudományok Környezetkímélő mikroalga szuszpenziók hatása a paprika (Capsicum annuum) növekedésére lomtrágyaként és talaj-inokulumként történő alkalmazással. 12
ÚNKP-23-4-II-SZE-49 SZE GIVK IV. műszaki tudományok  10 villamosmérnöki tudományok Kötöttpályás infrastruktúra felvételezés és mobilhálózati légifolyosó kialakítás 12
ÚNKP-23-4-II-SZE-45 SZE AKMK I. agrártudományok 5 növénytermesztési és kertészeti tudományok Biztonságos élelmiszer előállítás, avagy szintetikus vegyületek helyett MACC cianobaktériumok és EPS termelő MACC zöldalgák biostimulánsként történő felhasználása a paradicsom (Solanum lycopersicum) termesztésben. 12
ÚNKP-23-4-II-SZE-75 SZE AKMK I. agrártudományok 5 növénytermesztési és kertészeti tudományok Sertés- és szarvasmarhahígtrágya ösztrogéntartalmának csökkentése kémiai módszerekkel  12
ÚNKP-23-4-II-SZE-24 SZE GIVK IV. műszaki tudományok  10 villamosmérnöki tudományok Közúti V2X és vasúti biztosítóberendezés kooperációs lehetőségeinek vizsgálata 12
ÚNKP-23-4-II-SZE-74 SZE AHJK IV. műszaki tudományok  2 anyagtudományok és technológiák Robosztus termomechanikai szimulációs módszer kidolgozása fém additív gyártási deformáció számításhoz 12
ÚNKP-23-4-II-SZE-29 SZE AHJK IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok Személygépjármű fékszerkezet súrlódási hőjének, kopásának és emissziójának numerikus tribológiai vizsgálata 12