Vezetői-oktatói képzések

Vezetői-oktatói képzések

Az Egyetem intézményfejlesztési folyamatának részeként vezetői, oktatói kompetencia-fejlesztési program indul a Tudásmenedzsment Központ szervezésében a Human Telex Consulting Kft.-vel együttműködésben, a TÁMOP 4.2.1-08/1-2008-0005 projekt finanszírozásával.

Cél: az egyetemi tudásmegosztási kultúra megerősítése és az innovációs szemlélet kialakítása 100 fő oktató bevonásával.

Olyan egyetem tud majd a jövőben jól prosperálni, amelyik a szakmai versenyhelyzetben vonzó tud lenni, a hallgatók számára kínált lehetőségek versenyképesek; a versenyszférával együtt lélegző, intelektuális előkészítő műhelyek, tudományos bázisok. A tartósan eredményes szevezetek azok, amelyek a teljesítményen, a kiválóságon, az együttműködésen és a tapasztalatok megosztásán alapuló szervezeti kultúrát teremtenek.

Nyitó rendezvény bemutatója itt elérhető.

  • Szervezeti kultúra és szervezeti hatékonyság felmérés

Az Egyetem szervezeti kultúra stílusának meghatározása, szervezeti kultúra és hatékonyság mérése, az egyes szubkultúrák felmérése komplex szervezetdiagnosztikai modell segítségével. A kérdőíves felmérés eredményeképpen mérhető dimenziók mentén láthatóvá válik a szervezet eredményessége, az okozó tényezők és a feltételek, melyek hatást gyakorolnak az eredményességre. A módszerrel azonosíthatók a szervezet kultúráját jellemző jelenleg elvárt viselkedési minták is.

A vágyott és a jelenlegi kulúra meghatározásával egyértelműen kijelölhető a kultúrafejlesztés kívánt iránya.

  • Kompetenciaprofilkialakítás és felmérés

Az Egyetem kulcsfontosságú munkaköreihez tartozó kompetenciaprofilok kialakítása, és az oktatók kompetenciáinak ezen profilok mentén, a Fejlesztő Központ (Development Center, DC) módszertanával történő felmérése, valamint az eredményekből következő konkrét, személyre szabott fejlesztési lépések megfogalmazása, 100 oktató (tanszékvezető és kutatásvezetők) részvételével.

A diagnosztikus fázis lezárásaként a további fejlesztési programra vonatkozó pontos javaslatot tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány készül el.

  • Képzések

A megvalósítandó képzések a megvalósíthatósági tanulmány alapján, az Egyetem megbízottaival való egyeztetés során kerülnek definiálásra. A készségfejlesztő tréningek célja, hogy a résztvevők olyan készségeket sajátítsanak el, melyek az ideálisnak tartott szervezeti kultúra létrehozásához szükségesek, valamint elkezdhessék megvalósítani a kompeteciafelmérésekből következő egyéni fejlesztési céljaikat.

  • Tréningek

Az „Oktatói továbbképzések” program első szakaszában (2010. október – december) lezajlott a Fejlesztő Központok sorozata, valamint a Széchenyi István Egyetem szervezeti kultúrájának felmérése is. A Fejlesztő Központok során a szervezetben meglevő és fejlesztendő egyéni készségek feltárása történt, a kultúrafelmérés és visszajelzés pedig globális értelemben vizsgálta az Egyetem szervezeti kultúráját.

A képzési folyamat második, a 2011 tavasza során száz fő részvételével zajló szakasza a vezetői és oktatói készség-, valamint együttműködés-fejlesztő tréningek lebonyolítását foglalja magában. A második szakaszban felkínált képzési paletta az I. fázis eredményeihez illeszkedik: