XXIII. Akadémiai Nap – A Szenátus ünnepi ülésének eseményei

Huszonkét évvel ezelőtt, 1994-ben a Széchenyi István Egyetem és az Universitas-Győr Alapítvány a tudomány és a felsőoktatás ünnepeként, az akadémiai év kezdetén, Széchenyi István születésének évfordulóján – hagyományteremtő szándékkal – Akadémiai Napot rendezett. Az immár huszonharmadik Akadémiai Nap központi eseménye ezúttal is az Egyetem Szenátusának ünnepi ülése.

A doktorok avatása után habilitációs okleveleket adtak át, címzetes egyetemi tanárt és címzetes egyetemi docenseket köszöntöttek, méltatták a Pro Universitate Díjas és a Hegedűs Gyula Tudományos Ösztöndíjas oktatók, a Rektori elismerő oklevelet átvevők tevékenységét. Az aranydiplomák átadása után az egyetem nyugdíjba vonuló oktatóit, munkatársait köszöntötték. 

DOKTOROK AVATÁSA

A Széchenyi István Egyetem Doktori Iskoláinak az elmúlt időszakban sikeres védést bemutató doktoranduszai megfeleltek azoknak a követelményeknek, amelyekhez az Egyetem doktori szabályzata a Ph.D. doktori fokozat odaítélését köti. A Szenátusi ünnepi ülésen a jelöltek a rektori jogarra letett eskü, a doktorrá fogadás után átvették a Ph.D. doktorátus adományozásáról szóló oklevelet.

Új doktorok:

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Dr. Keserű Barna Arnold(Állam- és jogtudományok tudományterület. A disszertáció címe: Szellemi tulajdonjogok a fenntartható fejlődés szolgálatában. Témavezető: Dr. Lenkovics Barnabás CSc., egyetemi tanár , Széchenyi István Egyetem).

Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola

Derka István (Informatikai tudományok. Multicast routing protokollok vizsgálatának egyes kérdései. Dr. Lencse Gábor PhD egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem és dr. Muka László PhD egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem).

Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola

Titrik Ádám (Közlekedés- és jármű tudományok. Szelektív hulladékgyűjtés új real-time alapú infokommunikációs támogatású rendszerének kifejlesztése és közlekedési szempontú optimalizálása. Dr. Lakatos István PhD egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem).

Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola

Répás József (Informatikai tudományok. Vakok tájékozódását elősegítő rendszerek és alkalmazások. Dr. Wersényi György PhD egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem).

Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola

Fülep Dávid (Informatikai tudományok. Grafén nanoszerkezetek önszervező kialakulásának molekuladinamikai szimulációja. Dr. Zsoldos Ibolya DSc egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem).

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Brányi Árpád (Regionális tudományok. Együttműködés a dunántúli borászati ágazatban. Dr. Józsa László CSc, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem).

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Platz Petra (Gazdálkodás- és szervezéstudományok. Az esszencia alkotói - A fogyasztói emlékek szerpe a vásárlási döntést megelőzően egy vásárlási döntésben. Dr. habil. Veres Zoltán CSc, tanszékvezető egyetemi tanár, Pannon Egyetem)

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Horváth András (Gazdálkodás- és szervezéstudományok. Mikro-, kis- és középvállalkozások kvantitatív megközelítésű életpálya ciklus modelljei. Dr. Papp Ilona PhD, egyetemi docens, dékán, Széchenyi István Egyetem).

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Tóthné Kardos Krisztina(Regionális tudományok. Győr turizmusának szinergiákon keresztül történő vizsgálata. Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár. Széchenyi István Egyetem).

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Magyar-Stifter Viktória(Gazdálkodás- és szervezéstudományok. A szervezeti kiválóság alkotóelemei: észak-dunántúli vállalatok érzelmi intelligenciájának és tudás átadásának vizsgálata. Dr. Bencsik Andrea CSc, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem).

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Ifj. Rekettye Gábor (Gazdálkodás- és szervezéstudományok. The effects of global trends on the future of marketing communications — an international perspective. Prof. Dr. Józsa László CSc, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem).

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Szabó Dániel Róbert (Gazdálkodás- és szervezéstudományok. A reklámzene mint marketingkommunikációs eszköz. Dr. Józsa László CSc, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem).

Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer- tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola

Süle Judit(Élelmiszer-tudományok. Tejsavbaktériumok és bifidobaktériumok élősejt-számának szelektív meghatározására szolgáló módszerek összehasonlító értékelése és alkalmazása savanyú tejtermékek mikrobiológiai minőségének ellenőrzésére. Dr. habil. Varga László PhD egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem).

Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer- tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola

Matus László (Növénytermesztési és kertészeti tudományok. Cink mikroelem-visszapótlás hatása a kukorica (Zea mays L.) termésmennyiségére és beltartalmi értékmérő tulajdonságair.. Dr. habil. Schmidt Rezső CSc intézetigazgató, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem).

Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer- tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola

Nyéki Anikó Éva (Növénytermesztési és kertészeti tudományok. A precíziós növénytermesztés és a fenntartható mezőgazdaság kapcsolata. Dr. Neményi Miklós akadémikus, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem).

 

HABILITÁLTAK KÖSZÖNTÉSE

A habilitálás azon folyamat, melynek során a doktori (PhD) fokozattal rendelkező egyetemi oktató a habilitációs bizottság, és a jellemzően egyetemi hallgatókból álló közönség előtti két nyilvános előadás megtartásával - melyet idegen nyelven is prezentálnia kell - tanúságot ad oktatói rátermettségéről, szakmai és tudományos tevékenységéről, igazolja feddhetetlenségét, tudományos alkotó munkájának eredményeit és nyilvános előadásokkal bizonyítja előadókészségét.

Dr. Deli Gergely egyetemi docens, Széchenyi István (Állam- és jogtudományok tudományterület).

Dr. Szeghegyi Ágnes egyetemi docens, Óbudai Egyetem (Informatikai tudományok,)

Dr. Martin Frank Schuster, Audi Hungaria Motor Kft., a járműfejlesztési terület vezetője. (Közlekedés- és járműtudományok).

Dr. Hanula Barna egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem (Közlekedés- és járműtudományok).

 

 

CÍMZETES EGYETEMI OKTATÓK

Az Egyetem Szenátusa címzetes egyetemi oktati cím adományozásával ismeri el olyan külső szakemberek munkáját, akik kiemelkedő szakmai tevékenységük mellett hosszabb időn át jelentős mértékben segítették az intézmény oktatási tevékenységét.

Az Egyetem címzetes egyetemi tanári címet adományoz dr. Martin Frank Schusternek, az Audi Hungaria 2012 januárjában újonnan létrehozott Járműfejlesztés igazgatójának. A győri Járműfejlesztés mára az AUDI műszaki fejlesztésének egyik meghatározó külföldi egysége, amely mintegy 90 munkatárssal rendelkezik és a járműfejlesztés széles spektrumával foglalkozik.  Dr. Martin Schuster meghatározó részt vállalt az Audi Hungaria és a Széchenyi István Egyetem közös stratégiai együttműködésében is:

Az Egyetem címzetes egyetemi docensi címet adományoz dr. Arnd Hardtke-nek, aki a „Fenntartható Minőségbiztosítás / Nachhaltiges Qualitätsmangement“ című tantárgy tematikájának kidolgozója és oktatója, számos jelentős ipari szereplő minőség-menedzsment rendszerének kidolgozója.

Az Egyetem Szenátusa címzetes egyetemi docensi címet adományoz dr. Andreas Dörnhöfernek, aki a német autóipar fejlesztési berkein belüli szilárdságtan és élettartam elemzés 5 legnevesebb szakemberének egyike. Az oktatásban való részvétel mellett több szakdolgozat és diplomamunka társ-konzulense és az egyetemi Formula Student versenycsapat, az Arrabona Racing Team külső szakmai tanácsadójaként is tevékenykedik.

Az Egyetem Szenátusa címzetes egyetemi docensi címet adományoz dr. Czipf Csongornak, aki főiskolai és egyetemi szintű diplomáit is a Széchenyi István Egyetemen szerezte. Mikro- és Makroökonómia szemináriumokat vezet, órákat ad a Controlling szakirányon és a Controlling szakközgazdász továbbképzésen. Az elméleti tárgyak esetében is gyakorlatias megközelítéssel tartja óráit. Állandó zsűritagja és támogatója az Országos Pénzügyi Esettanulmányi Versenynek.

 

 

PRO UNIVERSITATE DÍJ

Évente hagyományosan az Akadémiai Napon, Széchenyi István születésének évfordulója alkalmából adják át a legmagasabb egyetemi kitüntetést, a Pro Universitate Díjat. Az Alapító okirat szerint a Díj olyan egyetemi dolgozók (oktatók és nem oktatók), illetve az Egyetemet támogató polgárok, közéleti személyiségek munkájának elismerésére szolgál, akik kiemelkedő oktató, tudományos vagy egyéb tevékenységükkel, példamutató emberi magatartásukkal, az Egyetem munkáját támogató tevékenységükkel nagymértékben hozzájárultak az Egyetem céljainak megvalósításához, hírnevének, tekintélyének, megbecsültségének öregbítéséhez.

A Kuratórium a 2016. évben a Pro Universitate díjat dr. Schmidt Rezsőnek adományozza.

A Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 2016. január 1-jétől Egyetemünk szervezetének integráns része.. A csatlakozási folyamat meghatározó előkészítőjeként dr. Schmidt Rezső a szakmai, testületi, térségi döntések során szilárdan képviselte a kar, az ott dolgozók és tanulók, a gazdasági háttér érdekeit, az erős és színes térségi felsőoktatás szükségességét. Értékes, az átmeneti időszakban is példamutató tevékenységét a Pro Universitate Díj adományozásával ismeri el az Egyetem.

 

 

HEGEDŰS GYULA TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ

Az Universitas-Győr Alapítvány Kuratóriuma, a Széchenyi István Egyetem jogelőd intézménye, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola alapító főigazgatója, dr. Hegedűs Gyula emlékének megőrzésére 2007-ben Hegedűs Gyula Tudományos Ösztöndíjat alapított. Az ösztöndíj célja, hogy az Egyetem legtehetségesebb, legrátermettebb, 45 év alatti életkorú oktatóit, kutatóit segítse tudományos tevékenységük, vezető oktatóvá válásuk folyamatában és elmélyítésében.

Az egy évre támogatást biztosító Hegedűs Gyula Tudományos Ösztöndíjat az Universitas-Győr Alapítvány kuratóriumának döntése alapján 2016-ban dr. Németh Péter, az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar Logisztikai és Szállítmányozási Tanszékének egyetemi docense veheti át.

 

 

40 év - ELISMERŐ OKLEVÉL TÖLGYESINÉ DELI MARIANNÁNAK

A Széchenyi István Egyetem Rektora elismerő oklevelet adományozott Tölgyesiné Deli Mariannának az egyetemen illetve jogelőd intézményében folytatott 40 éves áldozatos munkájáért.

Tölgyesiné Deli Marianna pályafutása 40 évvel ezelőtt, 1976. december 8-án kezdődött az akkor még Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolának nevezett intézményben. A Gazdasági és Műszaki Igazgatóság Pénzügyi és Számviteli Osztályán először adminisztrátori, majd kontírozó könyvelői munkakörbe került. 1993-tól számviteli csoportvezetőként dolgozott, majd 2015. február 1-től a Számviteli és Kontrolling Osztály vezetője lett. A jogszabályi környezet folyamatos változása mellett a számviteli terület vezetőjeként mindvégig változatlan elveket követett: a számviteli törvényeknek teljeskörűen megfelelve, megbízható és valós adatok alapján történjen az egyetem könyvvezetése, a beszámolókészítés és a vezetők tájékoztatása. Különösen szívén viselte az új munkatársak mentorálását, igazi tanítómesterként folyamatos figyelmet fordított szakmai fejlődésükre, beilleszkedésükre. Alaposság, precizitás és türelem jellemezte, amikor a munkatársak a munkaszámokkal, adózással és egyéb gazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel hozzá fordultak. Azzal foglalkozott, amit igazán szeretett, munkáját szenvedéllyel végezte, a számvitelt hivatásának tekintette. Családi körben 4 unokája várja, hogy a számok világából hazaérjen a játékok világába.

 

 

35 év – ELISMERŐ OKLEVÉL WINKLER CSABÁNAK

A Széchenyi István Egyetem Rektora elismerő oklevelet adományozott Winkler Csabának az egyetemen illetve jogelőd intézményében folytatott 35 éves áldozatos munkájáért.

Az elismerések sorában egy olyan kollégát köszöntünk, aki 35 éve szolgálja elkötelezetten intézményünket. Aki az egyetemi élet minden mozzanatát figyelemmel kíséri. Őrzi a félévszázados történetünk emlékeit, és gondoskodik róla, hogy a külvilág megismerje mindennapjainkat, értékeinket, sikereinket. Winkler Csaba sajtótitkár személyét, intézményünk iránti példamutató hűségét, lojalitását elismerés övezi a kollégák körében és külvilágban egyaránt. Köszönjük az eddigi munkáját és sok sikert kívánunk a folytatáshoz.

 

 

ARANYDIPLOMÁSOK KÖSZÖNTÉSE

A Győri Állami Zeneművészeti Szakiskolában ötven évvel ezelőtt, az 1965/66-os tanévben, 1966. június 10-én diplomáját megvédő hallgatók közül tizenhatan kezdeményezték aranydiplomájuk kiállítását. 2016-ban az oklevelet kiállító intézmény jogutódja a Széchenyi István Egyetem.

Bertalan András (zeneiskolai trombita és gordon tanár szakon szerzett diplomát), Bessenyei Katalin (zeneiskolai hegedű és szolfézs tanár), Bognár Gyöngyvér (zeneiskolai hegedű és szolfézs tanár), Csák Enherenreicz Zoltánné (zeneiskolai hegedű és szolfézs tanár), Egyed Istvánné (zeneiskolai zongora és szolfézs tanár), Fejér Zoltánné (zeneiskolai zongora és szolfézs tanár), Gergely Lászlóné (zeneiskolai zongora és szolfézs), dr. Csaba Györgyné (zeneiskolai zongora és szolfézs tanár), Gerstner Bálintné (zeneiskolai zongora és szolfézs tanár), Hofhauser Anna (zeneiskolai zongora és szolfézs tanár), Mariann Bukovinszky (zeneiskolai hegedű és szolfézs tanár), Módok Árpádné (zeneiskolai zongora és szolfézs tanár), Nagy Klára (zeneiskolai zongora és szolfézs tanár), Peresztegi Nagy Istvánné (zeneiskolai zongora és szolfézs tanár), Simon Mihály (zeneiskolai hegedű és szolfézs tanár), Simon Mihályné (zeneiskolai zongora és szolfézs tanár), Szirbek Józsefné (zeneiskolai zongora és szolfézs tanár), Szirmai Csabáné (zeneiskolai hegedű és szolfézs tanár), Tóth Gyöngyvér (zeneiskolai gordonka és szolfézs tanár), Tóthné Szalay Zita (zeneiskolai zongora és szolfézs tanár).

 

 

NYUGDÍJASOK KÖSZÖNTÉSE

A Szenátus ünnepi nyilvános ülése ad alkalmat arra, hogy nagy nyilvánosság előtt köszöntse dr. Főldesi Péter rektor és az egyetem vezetése az egyetemért végzett sok évtizedes odaadó munka után nyugdíjba vonulókat.

Dr. Adorjányi Kálmán harmincnyolc éve tanársegédként érkezett, most egyetemi docensként búcsúzik egyetemünktől. Sikerekben gazdag életpályáját tudományos fokozat, Széchenyi professzori ösztöndíj, több publikációs nívódíj és mintegy 50 tudományos közlemény fémjelzi.

Dr. Annási Ferenc  pedagógus pályáját az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájában kezdte és most az Apáczai Kar megbecsült oktatójaként fejezi be. Értékes  pedagógiai tapasztalatait két évtizeden keresztül a Megyei Pedagógiai Intézet munkatársaként, majd vezetőjeként hasznosította.

Endrődi Ferenc a Távközlési és Automatizálási Intézet megalakulása óta, immár negyven éve munkatársunk. Laboratóriumi műszerészként sokat  tett az eszközpark kiépítéséért és fenntartásáért. Segítőkész, életvidám személyiségével, munkaszeretetével példát mutatott a fiataloknak.

Érsek Árpád 1977 óta, közel négy évtizeden át volt építő tagja a Gyakorló Általános Iskola tantestületének. Hosszú éveken át részt vett a hallgatók gyakorlati képzésében szakvezetőként és módszertant illetve technikatörténetet tanító oktatóként. Pályája során fontosnak tartotta a folyamatos szakmai megújulást, ezzel is példát nyújtva hallgatóinak, kollégáinak egyaránt.

Farkas Miklósné 2004-óta dolgozik a Tanulmányi Osztályon. Munkája során mind a hallgatókkal, mind a kollégákkal jó kapcsolatot ápolt. Vidám természetével jó hangulatot teremtett az osztályon.

Dr. Gál Zoltán 1996-tól oktat az Apáczai Csere János Karon a filozófia és a történelem területéhez tartozó tantárgyakat. Oktató-nevelő munkája során különös gondot fordított a halmozottan hátrányos helyzetű hallgatókra. A két évtized alatt áldozatkész pedagógiai és közösségi tevékenységével nagyban hozzájárult a Karon folyó munka, a kultúraközvetítő szakember képzés színvonalának növeléséhez.

Dr. Gergely István közel harminc éves mezőgazdasági és vezetői szakmai tapasztalat és a közben megszerzett tudományos fokozat birtokában 2004-ben tért vissza Alma materébe, ahol a Növénytermesztési Intézeti Tanszék vezetője lett. 2006 óta az óvári Kar Tangazdaságát is irányította. Tevékenységének köszönhetően ez az időszak mindmáig az egyik legeredményesebb szakasza a Tangazdaság működésének.

Golda János építész munkásságát számos elismerő díj fémjelzi: Ybl-díj, Pro Arcitectura Díj, Prima Díj. 2013-tól a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Golda János meghatározó személyisége a Széchenyi István Egyetemen folyó építész oktatásnak. Aktív résztvevője volt a tantervek kidolgozásának. Magas szakmai tudása a hallgatók és kollégái irányában megnyilvánuló empátiájával és szeretettel párosult.

Dr. Gyulai István egyetemi docens életútja szorosan összefügg intézményünk egész történetével. 1975 szeptemberében, végzős egyetemistaként a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola budapesti, Szerb utcai Közlekedésépítési Karán a geodézia tárgy oktatásával kezdte, és most Győrben a Széchenyi István Egyetem docenseként fejezte be. Oktató, tudományos és szakmai közéleti tevékenységét egyaránt az igényesség, a kötelesség- és hivatástudat jellemezte. Segítőkész, szeretetre méltó személyisége, a hallgatókba vetett töretlen hite kollégái és hallgatói körében tiszteletet és megbecsülést  ébresztettek.

Dr. Holló Péter egyetemi tanár, a közlekedésbiztonsággal foglalkozó kutatók egyik legjelesebb képviselője a kétezres évek elején csatlakozott a Közlekedési Tanszék kollektívájához. Szaktudásával hozzájárult az egyetemi szintű, majd a mester szintű közlekedésmérnök képzés rangjának emeléséhez.

Dr. Horvát Ferenc tanársegédként kezdte pályafutását 1975-ben még a Szerb utcában és most nemzetközileg elismert vasútépítési szakemberként fejezte be Győrben. Az elmúlt több mint 40 év alatt tudományos fokozatot szerzett, számtalan publikáció szerzője, hazai és nemzetközi konferenciák kedvelt és elismert előadója, számos vasútépítési megbízás témavezetője, de mindenekelőtt kollégái és hallgatói által egyaránt tisztelt és nagyra becsült oktató.

Kissné Takács Erika 1985 óta dolgozott vegyésztechnikusként az óvári Karunkon a Kémiai és Talajtani Tanszéken. Labor technikusként nagy szorgalommal és precizitással készítette elő a hallgatói laboratóriumi gyakorlatokat, de részt vett a Tanszék kutatási munkájában is. Közösségi életünknek aktív tagja volt.

Kozma József húsz évig villanyszerelőként, villamos karbantartóként dolgozott intézményünk Műszaki Osztályán. Fontos feladatát megbízhatóan, precízen látta el – amit a ritka áramszünetek és azok gyors elhárítása során valamennyien tapasztalhattunk.

Dr. Létray Zoltán 2001-től – 2008-ig az Egyetemi Informatikai Központ Igazgatója volt. 2008-tól a Műszaki Tanárképző Tanszék tanszékvezetői, majd a Tanárképző Központ főigazgatói feladatait látta el.

Mohamed Azizi-Zouheirné Németh Judit ügyvivő szakértő 1998-ban kezdte meg szakmai munkáját a frissen megalakult Szociális Munka Tanszéken. Lelkiismeretesen és nagy odaadással dolgozta ki és tartotta kézben közel két évtizeden keresztül a tanszéken folyó képzések terepgyakorlati programjait. Szíve ügye az esélyegyenlőség. Az egyetem fogyatékos ügyi koordinátoraként sokat tett a fogyatékossággal élő diákok helyzetének, feltételeinek és lehetőségeinek javítása érdekében.

Nánay Anikó az Üzemeltetési és Biztonságszervezési Osztály nyugdíjasa. A szertárban mindig rend és fegyelem volt körülötte. Hiányozni fog mind a hallgatóknak, mind a kollégáknak a felhőtlen jókedvű mosolya.

Dr. Németh Iván több évtizedes építész tapasztalat birtokában, a város főépítészi székéből  érkezett Egyetemünkre. Széles körű tájékozottsága megalapozta oktatói munkáját, amit a településtervezési módszertan, a fenntartható városok tudományos igényű tanulmányozásakor is kamatoztatott, s amiért doktori és DLA fokozatát kapta. Szakmája, egyeteme és városa iránti elkötelezettsége példamutató a hallgatók és a fiatal munkatársak számára egyaránt.

Dr. Papp Zoltán egyetemi docens harmincnégy éve intézményünk munkatársa. A Környezetmérnöki Tanszék alapító tagja. Mérnök vállalkozóként szerzett széles körű értékes tapasztalataival fűszerezett előadásait hallgatói nagyra értékelték. Tanári munkája mellett hosszú idő óta nagy szakértelemmel tárja fel az egy évszázaddal ezelőtt gyártott gépek működésének titkait. Európai szintű gyűjteménye a technikatörténet iránt elkötelezett mérnök életművének koronája.

Dr. Szabó József a győri főiskolai kezdetektől az egyetem kiteljesedéséig aktívan vett részt az intézmény életében. Oktató munkája a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon teljesedett ki. A Kar történetében minden új szak alapításában tevékenyen részt vett.   Kutatói munkássága és szakirodalmi teljesítménye jó példával szolgál a fiatalabb oktatók, kutatók számára. Elismerést vívott ki magának a Felnőttképzési Központ megbecsült igazgatójaként is.

Szabó Lászlóné tanítói pályafutását Rajkán kezdte és most az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola pedagógusaként búcsúzunk tőle. Munkássága alatt azt tanította pályakezdő kollégáinak, hogy az őszinte hang, a következetesség, az igazságosság a megkérdőjelezhetetlen szakmai tudásra törekvés, a segítőkészség az, amely hat az egyénre és ezzel együtt a közösségre. Egy példamutató pedagógus értékes útravalója az utódok számára.

Szalai Gyula 20 éve lakatos karbantartóként biztosítja intézményünk zavartalan működését. Megbízható, felelősséggel végzett munkáját mindannyiunk nevében köszönjük.

Takács Ferenc Istvánnéa Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar nyugdíjasa szinte az egész munkaviszonyát az egyetemen töltötte. Kedvessége, segítőkészsége, a Kar iránti elkötelezettsége minden közvetlen kollégájának hiányozni fog. A Karon töltött évtizedek alatt igazi óvári egyetemi polgárrá vált.

Tölgyesiné Deli Marianna40 évvel ezelőtt adminisztrátorként kezdte itteni pályafutását és a Számviteli és Kontrolling Osztály vezetőjeként fejezte be. Alaposság, precizitás és türelem jellemezte a munkáját. Azzal foglalkozott, amit igazán szeretett, munkáját szenvedéllyel végezte, a számvitelt hivatásának tekintette. Családi körben 4 unokája várja, hogy a számok világából hazaérjen a játékok világába.

Dr. Török Katalin 2012-től dolgozott egyetemünkön a belső ellenőrzési terület vezetőjeként. Alapos és hozzáértő munkájának köszönhetően a külső ellenőrzések jóval kevesebb hiányosságot tártak fel. Segítőkész, együttműködésre kész személyisége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a  vizsgált szervezeti egységek vezetőivel, a munkatársakkal jó kapcsolatot alakított ki.

Vadász Jenőné 1976-ban az egykori főiskolán kezdte pályafutását, az Apáczain majd a Nyugat-magyarországi  Egyetemen folytatta és végül nyugdíjba vonulása  előtt ismét egyetemünkre hozta a sorsa. Találkozhatott az egykori kollégákkal és tapasztalataival segíthette az integrációt.

Dr. Varga Gábor alapító oktatója volt az Egészségtudományi Tanszéknek. 20 évig tudományos főmunkatársként oktatott. A hallgatók élvezhették a pszichológia, a pszichiátria, a mentálhigiénia és az addiktológia tantárgyak oktatását, élvezetes, magas szakmai színvonalú előadásait. Szaktudása, humora, széles látóköre mindig emelte a közösségi programjaink színvonalát.

Varga Józsefné dr. 1999 szeptemberétől oktatott az Apáczai Csere János Karon. Tanulmányi főigazgató-helyettesként, majd oktatási dékán-helyettesként vett részt a Kar vezetésében. Főszervezője volt az Apáczai Kar és a Pilsudski Történelmi Társaság szervezésében elindult Szent Kinga Szabadegyetemnek. A tudományos közéletben a konferenciákon való aktív részvétel mellett rendszeresen publikációkkal is szerepel.

Dr. Varga Zoltán 1977 óta tanársegédként, majd - az oktatói fokozatok ranglétráját megjárva - egyetemi docensként vett részt az oktatásban. Az Egyetem  Járműipari Kutató Központjában kutatási főirány vezetőként tevékenykedik. Kutatási témái: az elektromos és hibrid elektromos, valamint az intelligens hajtású járművek bevezetése a városi közlekedésbe. Szabadalmak és újítások fűződnek nevéhez. Ezen munkásságát 2013-ban a Széchényi István Egyetem Innovációs Díj-jal jutalmazta.

Dr. Zvikli Sándor főiskolai tanár 1977 óta tagja oktatói közösségünknek. A Közlekedési Tanszéken a járművek üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos témakörök, tantárgyak felelőse. A hallgatók szigorú, de igazságos oktatóként emlékeznek rá. Kollégái barátságos, segítőkész személyiségért szeretik, becsülik.