XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2007 tavasz

Aktuális információk, letölthető dokumentumok.

  • Hallgatói útmutató az OTDK részvételhez
  • A SZE által leggyakrabban látogatott OTDK Szekciók összefoglaló adatai
  • On-line nevezési lap

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az Oktatási Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2007 tavaszára 16 szekcióban meghirdeti a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát.

Hallgatói útmutató az OTDK részvételhez

1.    Résztvevők köre:

OTDK-n az a hallgató vehet részt, aki TMDK munkáját a 2005/2006 tanévi őszi, tavaszi, vagy a 2006/2007 tanév őszi Intézményi TMDK-n bemutatta és azt a szekció zsűrije az OTDK részvételre javasolta. (erről tájékoztatást az intézeti TMDT szakkordinátorok, vagy a Tudományszervezési és Nemzetközi Csoport (TNCS) adhat)

2.    OTDK nevezés:

Nevezni az erre a célra központilag készített Nevezési lappal lehet, melyet kizárólag számítógéppel on-line lehet kitölteni.

3.    A nevezés módjai és menetrendje:

a.)   Nevezés az OTDT felé
Az OTDT honlapjára feltett on-line űrlapot (http://sql.ph.hu/otdt/28otdk/registration/registration-main.php?=SID) kell kitölteni. Utána az on-line űrlapot az előírt példányszámban ki kell nyomtatni és aláírni . Az on-line kitöltés kötelező, a nevezés csak ebben az esetében is érvényes!
Végzett hallgató esetében, ha az utolsó tanév második félévében (tavaszi félévben) szerzett jogot az országos konferencián való részvételre, a nevezési laphoz csatolni kell témavezetőjével tett közös nyilatkozatát arról, hogy a végzés félévében bemutatott TDK dolgozat egy korábban megkezdett, folyamatos tudományos diákköri műhelymunka eredménye. (lsd. melléklet)

b.) Nevezés az OTDT kiválasztott szekciója feléA OTDT nevezés csak akkor érvényes, ha fentieken túl a hallgató az adott szekciónak benyújtja:
- Az OTDT nevezési lap másolatát
- a TMDK pályamunkát a szekció által előírt formában, példányszámban
- a pályamunka rezüméjét a szekció által előírt formában, nyelven, példányszámban
- szekciónként eltérően egyéb dokumentumokat is bekérhetnek a nevezési dokumentumokkal egy időben (pl. véleményezés, nyilatkozat stb.) ezekről az egyes szekciók honlapjain található felvilágosítás.
Az egyetemi OTDK részvételt megkönnyíti, ha a teljesen összeállított nevezési anyagot minden hallgató az intézeti TMDT elnökének leadja, és ő összegyűjtve továbbítja a Tudományszervezési és Nemzetközi Csoporthoz a belső határidőig.
Az OTDT nevezési díja 5.000 Ft, melyet központilag az EHÖK keretének terhére az egyetem fizet be.

BELSŐ NEVEZÉSI HATÁRIDŐ (adott szekciótól függően)

2006. NOVEMBER 24. (péntek) vagy  2006. DECEMBER 16. (péntek)

Eddig a határidőidőig kell a nevezés dokumentumait eljuttatni a Tudományszervezési és Nemzetközi Csoporthoz (Ig. 302.sz.), hogy időben postázhassuk az OTDT és a szekciók felé az anyagot. A határidő után érkező nevezéseknél előfordulhat, hogy csak késve és utólag tudjuk eljuttatni a nevezést a megfelelő helyekre!! Ezért az egyetem nem vállal felelősséget!

A Tudományszervezési és Nemzetközi Csoport a nevezések összesítését végzi, minden hallgatónak saját magának kell – kellő gondossággal – a nevezési anyagot összeállítani!!

Terveink szerint az OTDK részvétel költségeit az EHÖK terhére az egyetem fizeti.

További Felvilágosítás kérhető és kapható: az intézeti TMDT szakkordinátoroktól:

Szakcsoportok

TMDT szakmai koordinátor

Építőmérnöki,
Építészmérnöki,
Környezetmérnöki,
Közlekedésmérnöki
Dr Tóth-Szabó Zsuzsa
egyetemi docens
Közszolgálati, 
Gazdálkodási és menedzsment,
Nemzetközi tanulmányok,
Kereskedelem és marketing
Dr. Papp Ilona
főiskolai docens
Villamosmérnöki,
Mérnök informatikus,
Gazdaságinformatikus
Dr. Kallós Gábor
egyetemi docens
Gépészmérnöki,
Mechatronikai mérnöki, 
Műszaki menedzser,
Műszaki szakoktató
Dr. Halbritter Ernő
egyetemi docens
Szociális munka,
Egészségügyi szervező,
Ápolás és betegellátás
Dr. Nánási Judit
főiskolai docens
Zenetanár Dr. Ruppert István
főiskolai tanár
Jogász,
Nemzetközi igazgatási
Dr. Smuk Péter
egyetemi tanársegéd


- a Tudományszervezési és Nemzetközi Csoportnál (Ig. 302)
- az Országos Tudományos Diákköri Tanácstól, valamint a szekciót rendező intézménytől


Tájékoztató a Széchenyi István Egyetem hallgatói által leggyakrabban látogatott OTDK Szekciókról 2006. okt.

(pontosabb és friss információ a szekciók honlapjain, illetve a többi szekcióról felvilágosítás található a http://www.otdt.hu web-oldalon)