ÚNKP tanulmánykötet 2020/2021

Borító

Tartalomjegyzék

 

ELŐSZÓ

Előszó - Prof. Dr. Dusek Tamás

 

TANULMÁNYOK

ÚNKP-20-1: Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjasok

ANTALOVITS ORSOLYA | Korrelációs tanulmány a magyar beszédhangok kiejtési pontosságáról óvodás és általános iskolás tanulók körében

BIRÓ ISTVÁN | Mobil alkalmazás fejlesztése Műszaki ábrázolás oktatásához és tanításához

FAZEKAS HENRIK | A légszennyezettség és a társadalom egészségügyi állapota közti összefüggések statisztikai elemzése

KERN ÁRMIN | Tanulságok a svájci mezőgazdaság példájából

SZIJÁRTÓ SAROLTA | A magyar magánhangzók kiejtésének vizsgálata óvodás és általános iskolás, hátrányos helyzetű és tipikus szociokulturális helyzetű gyermekek körében: Egy magyar nyelvre kidolgozott fonológiai fejlődési modell felé

 

ÚNKP-20-2: Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjasok

FÓRIS NORBERT | A Parasport megítélése az ép sportolók körében

GÁLOS KRISZTINA | Konfliktuskezelés kulturális összehasonlításban

HUNYADY GERGELY | Irányításelméleti modellek alkalmazása Formula Student versenyautó autonom kormányzásának fejlesztéséhez

IGNÉCZI GERGŐ FERENC | Mozgásszabályozási algoritmusok vizsgálata prototípus autó önvezető rendszeréhez

 

ÚNKP-20-3: Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíjasok

BAKÓ FERENC | A magyar városok áramfogyasztásának becslése mesterséges neurális hálózat segítségével

FEKETE IMRE | Rendezett szintaktikus fémhab előállítása és karakterizálása

FRANK MÁTÉ | Termékfelelősség a gyakorlatban. Kártérítési esetek összehasonlító jogi elemzése

GREFF BABETT | Extrahált levendulahulladék komposztálhatóságának vizsgálata lebontást segítő mikrobiológiai készítmény alkalmazása mellett

GUBÓ EDUARD | Szarvasmarha hígtrágya EDC (Endocrine Disrupting Compound) tartalma és a telepen alkalmazott ivarzás indukáló gyógyszerek közötti összefüggések vizsgálata

HAJDU CSABA | Kognitív mesterséges intelligencia módszerek alkalmazása robotok és járművek irányítástechnikájában

KOCSIS BENCE | Rozsdamentes bevonat fejlesztése additív technológiával

KOLOSSVÁRY TAMÁS | Systems Engineering funkcionális rendszerarchitektúra jelentősége és alkalmazása FSAE járműfejlesztési modellkörnyezetben

NAGY ANDRÁS LAJOS | Kísérleti modell kialakítása a szintetikus tüzelőanyagok által előidézett kenőolajöregedés hibrid járművek motoralkatrészeinek kopására gyakorolt hatásának vizsgálatára

NÉMETH ZOLTÁN | Alternatív járműhajtásokban alkalmazott állandó mágneses szinkron motor tenzor szorzat elvű modellezése

POSGAY MIKLÓS MARCEL | Szárított zsálya sütőkolbász mikrobiológiájára gyakorolt hatása

ŐSZE ÁRON | Az Európai Unióból való kilépéssel összefüggő jogi és politikai kérdések a brit alkotmányos rendszerben

 

ÚNKP-20-4: „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjasok

AJTAYNÉ KÁROLYFI KITTI | Látszóbeton felületek értékelése digitális képfeldolgozással

BRIGITA SZIOVÁ | Orvosi felvételek wavelet, fuzzy Hough-transzformáció, entrópia és Hesse-szűrő alapú elemzése

BUICS LÁSZLÓ | Közszolgálatatási folyamatok szimulálása a ProcessSim szimulációs szoftver segítségével

KOVÁCS GERGELY | Villamos forgógépek anyagi jellemzőinek mérési és modellezési kérdései

NOGEL MÓNIKA | Hogyan segíti a DNS a bűnügyek megoldását?

ŐSZ OLIVÉR | Heurisztikus módszerek alkalmazása az S-gráf keretrendszerben

SZÉKELYHIDI RITA | Különböző fajta szőlőmagok és azok olajainak antioxidáns és polifenol tartalma, valamint a visszamaradt szőlőmag extrakt sütőipari felhasználásának lehetőségei

VINKÓCZI TAMÁS | Mobilérintéses fizetések elterjedésének vizsgálata hazai és nemzetközi viszonylatba

 

ÚNKP-20-5: Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjasok

RÁCZ SZILÁRD | Regionális központok innovációs potenciálja Közép- és Délkelet-Európában

REISINGER ADRIENN | A tér és a társadalom szerepe a gazdasági folyamatokban – a kutatás elméleti keretei és módszertana