ÚNKP tanulmánykötet 2019/2020

Borító

Tartalomjegyzék


ELŐSZÓ

Előszó - Prof. Dr. Szegedi Zoltán

 

TANULMÁNYOK

ÚNKP-19-1: Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjasok

PAPP VERONIKA | Anglia mezőgazdasága és vidékfejlesztése a Brexit fényében

ANTALOVITS ORSOLYA | Szóbelseji és klaszter helyzetben kiejtett magyar mássalhangzók vizsgálata óvodás (3–6 éves) és általános iskolás (6–14 éves) tipikus szociokulturális hátterű és hátrányos helyzetű (HH) gyermekek körében: Egy magyar nyelvre kidolgozott fonológiai fejlődési modell felé

CSÉBER DOMINIKA | A 3–14 éves hátrányos helyzetű (HH) óvodások és tanulók beszédészlelési-, illetve beszédprodukciós képességeinek, valamint ezek kölcsönhatásának vizsgálata: Egy magyar nyelvre kidolgozott fonológiai fejlődési modell felé

KOVÁCS ESZTER | A digitális értékekkel szembeni attitűd és ezek közvetítése kis- és középvállalkozások esetén

AMTMANN PETRA | A nyugat- és keletnémet tartományok összehasonlító elemzése mezőgazdasági és vidékfejlesztési szempontból

KISS BOGLÁRKA ZSÓFIA | A természet szeretetére nevelés lehetőségei az általános iskolában


ÚNKP-19-2: Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjasok

RADICS KATALIN ADÉL | Dashcams: fedélzeti kamerák jogászi szemmel

ŐSZE ÁRON | A nemzetbiztonsági szolgálatok felett gyakorolható alkotmányossági kontroll lehetséges eszközei

FRANK MÁTÉ | A személyiségvédelem kihívásai az egészségügy és a sport területén - különös tekintettel az élet, testi épség, egészség védelmére

VARGA SZABOLCS | Földnyilvántartási problémák mezőgazdasági támogatásokkal kapcsolatban

IGNÉCZI GERGŐ FERENC | Önvezető versenyautó rendszer architektúrájának tervezése

SZEGHY ESZTER | A klasszikus gitárduóban rejlő lehetőségek feltérképezése és átiratok készítése

MECSÉRI DÁVID | Rovarőrlemény felhasználásával készült búzakenyér tulajdonságai

 

ÚNKP-19-5: “Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjasok

VERES DÁVID | Az öngyógyulással a tartósabb aszfaltért

 

ÚNKP-19-3: Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíjasok

SZÉPVÖLGYI ENIKŐ | Szegényügy a dualizmusban

ŐSZ OLIVÉR | Víz-újrafelhasználást alkalmazó gyártási folyamatok ütemezése

TAKÓ DALMA | A multilaterális nemzetközi megállapodások megjelenése és jelentősége

SIK BEATRIX | Lamiaceae családba tartozó tradicionális gyógynövények fő bioaktív hatóanyagának kinyerésére szolgáló extrakciós eljárások kidolgozása

KIRÁLY PÉTER BÁLINT | A kriptovaluták pénzügyi fogyasztóvédelmi aspektusai

GUBÓ EDUARD | YES (Yeast Estrogen Screen) teszt adaptálása különböző talajminták EDC (Endocrine Discrupting Compound) meghatározására

KÉZAI PETRA KINGA | A magyar startup vállalkozások vizsgálata az amerikai Crunchbase adatbázis alapján

BERKI BORBÁLA | Virtuális valóság navigációs technológiáinak összehasonlítása hatékonyság, felhasználói élmény és a jelenlét tükrében

AJTAYNÉ KÁROLYFI KITTI | Látszóbeton felületek értékelése digitális képfeldolgozással

HOLLÓSI JÁNOS | Kapszula hálózatok hatékonysági vizsgálata és optimalizálása vizuális adatok szegmentációja esetén korlátozott adatkészletek alkalmazásávall

JUHÁSZ ERIKA | Vasúti zúzott ágyazati kőanyagok laboratóriumi vizsgálata CT-készülékkel

GAJZÁGÓ GERGŐ | Helyi Gazdasági Közelségi Index megalapozása

TAKÁCS GEORGINA | Mikroalga kezelések biostimuláns hatása a Zephir kukorica fajtára

TOMPOSNÉ SZÜLE VERONIKA ETELKA | Gumiból készült járműalkatrészek mechanikai és termodinamikai viselkedésének, kifáradásának végeselem módszerrel történő modellezése

NÉMETH ATTILA | Korszerű műanyag-polimer hevederek vasúti sínillesztésekhez

DÖMÖTÖR GÁBOR | Számítógépes retinamodell felhasználhatósága olvashatósági problémák skálafüggő vizsgálatára

HATOS ISTVÁN | Additívan gyártott hűtőcsapok fejlesztése és vizsgálata

CZEBE ANDRÁS | Fuzzy megközelítés a forenzikus azonosításban

HAJDU FLÓRA | Nemlineáris gépészeti és mechatronikai rendszerek érzékenységvizsgálata

 

ÚNKP-19-4: Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjas

BARTKÓ RÓBERT | Az illegális migráció elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdései Magyarországon

RÁCZ SZILÁRD | A gazdasági tőke meghatározó elemei Közép- és Délkelet-Európa regionális központjaiban